อ.เวียงสา เร่งสร้างสะพานไม้ไผ่ เพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราว เนื่องจากเกิดพายุภัยพิบัติ(ซินลากู)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลาเวลา 08.30 – 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดฯ , นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา มอบหมายให้ นายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเวียงสาที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำมวบ เจ้าหน้าที่ทหาร ม.2 พัน 15 เจ้าหน้าที่อุทยานศรีน่าน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ อำเภอเวียงสา ชาวบ้านสาลี่ หมู่ 6 ชาวบ้านวนาไพร หมู่ 7 ร่วมกันทำสะพานไม้ไผ่เพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราว เนื่องจากเกิดพายุภัยพิบัติ(ซินลากู) ระหว่างวันที่2-3 สิงหาคม 2563 ทำให้สะพานสายหลักขาด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!