มทบ.38 ศบภ.มทบ.38 โดย ม.2 พัน.15 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะพานชำรุด

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 07.30 – 17.30 น. ศบภ.มทบ.38 โดย พันโทบัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 ได้จัดกำลังพล 1 ชป. และ 1 ชุดครัวสนาม ร่วมกับ มทบ.38, ฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา, ปภ. สาขานาน้อย, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก สะพานขาดชำรุด ในพื้นที่ บ.วนาไพร ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่านโดยมีการปฏิบัติงานให้การช่วยขนย้ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และน้ำดื่ม อุปโภคและบริโภค สัตว์เลี้ยง ตัดไม้ไผ่และผ่าไม้ เพื่อทำสะพานชั่วคราว โดยการสานแตะไม้ไผ่เพื่อทำสะพานชั่วคราว โดยได้ทำการสานแตะไม้ไผ่ ยาว 20 เมตร กว้าง 3 เมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขนย้ายกล่องเกเบี้ยนและตอกหลักยึดเพื่อทำฐานตอม่อ ตัดกิ่งไม้ และขนย้ายสิ่งที่กีดขวางทางน้ำไหล เพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายได้ดีขึ้น จัดชุดครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยและผู้ร่วมดำเนินการสร้างสะพานชั่วคราว จำนวน 200 กล่อง

โดยหน่วยได้ประสานกับฝ่ายปกครอง อ.เวียงสา และ ปภ.น่าน สาขานาน้อย โดยมีแผนการปฏิบัติต่อไปการดำเนินการสร้างสะพานในวันพรุ่งนี้จะใช้แรงงานเครื่องจักรกลหนักในการนำหินบรรจุในกล่องเกเบี้ยน เพื่อนำไปวางเป็นฐานตอม่อสะพาน หน่วยได้จัด กพ.เตรียมพร้อมฯ ณ ที่ตั้งหน่วย พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเมื่อมีการประสานงานร้องขอต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!