หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ลงพื้นที่ร่วมบรรเทาทุกข์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีก 3 หมู่บ้าน ใน อ.วังเหนือ

รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมทีม จนท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศล ร่วมนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน อ.วังเหนือ อีกกว่า 400 ครัว เรือน 3 หมู่บ้าน

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมด้วย นายประภาส อึ้งตระกูล นอภ.วังเหนือ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิเพื่อการกุศล กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ สมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์ กู้ภัยสว่างนครลำปางธรรมสถาน จัดคาราวานธารน้ำใจ “คนลำปาง…ไม่ทิ้งกัน” ลงพื้นที่ต่อเนื่อง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อ.วังเหนือ ร่วมกันนำถุงยังชีพบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง, อาหารกระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มสะอาด และเสื่อที่นอน รวมจำนวนกว่า 400 ชุด มอบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวบ้านในพื้นที่อีก 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ทำการเกษตร เมื่อห้วงระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อช่วยเป็นแรงกำลังใจบำรุงขวัญให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ตัวแทนหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพเดินทางลงพื้นที่ มอบให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตามเขตชุมชนต่างๆ ของ อ.วังเหนือ โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 161 ชุด แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ต.วังเหนือ มอบถุงยังชีพ 94 ชุด แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนบ้านแม่ทรายเงิน หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งฮั้ว และมอบถุงยังชีพ อีกจำนวน 39 ชุด ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ในชุมชนบ้านทุ่งวังทอง หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งฮั้ว

พร้อมกันนี้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ยังได้เป็นหัวหน้าคณะนำทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาภัยพิบัติ และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ในเขต อ.วังเหนือ ร่วมออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ช่วยกันทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนที่ไหลมาพร้อมกับน้ำป่า ตามบริเวณสถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อจะฟื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น จากเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อห้วงระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุซินลากู จ.ลำปาง มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 4 อำเภอ 13 ตำบล 73 หมู่บ้าน และจากการสำรวจครั้งล่าสุด พบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3,800 ครัวเรือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!