เชียงใหม่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วพื้นที่ ปล่อยแถวปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรม

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 ส.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม โดยมีข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 519 นาย เพื่อบูรณาการป้องกัน และระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีการก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และมักใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและ ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดความไม่สงบ เรียบร้อยในสังคมขึ้น

โดยทาง พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการขัดพิธีปล่อยแถวนะดมกำลังของเจ้าหน้าที่ในวันนี้ เป็นการบูรณาการร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้จากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ก่อเหตุ มักใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันในการ ป้องกันภัยจากอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนใน พื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ

โดยในโอกาสนี้ทางตนได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการปฏิบัติงานต้องทำด้วย ความสุภาพ อ่อนน้อม และ เสมอภาค คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบ แสดงถึงความ เด็ดขาด เข้มแข็ง แต่ต้องไม่แข็งกร้าว เป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!