(มีคลิป) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่บ้านแม่กระต๋อม อ.วังชิ้น จ.แพร่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น. นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก พร้อมด้วย นายจิตรกร เหล่าชัย ผญบ.ม.6 นายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผญบ.ม.10 และพี่น้องประชาชน ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พิเชษฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ บ้านแม่กระต๋อม ม.ที่ 1 บ.สองแคว ม.4 บ.ปางไม้ ม.9 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่ทางผู้นำทั้ง 3 ตำบลคือ ต.สรอย ต.ป่าสัก และต.แม่พุง อ.วังชิ้น ได้ร่วมกันทำโครงการขุดลอกลำห้วยสรอย ห้วยแม่กระต๋อมและลำห้วยสาขา ขุดแก้มลิง เพื่อบรรเทา และ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในช่วงแรกนี้ได้มา 1 โครงการ คือขุดลอกตะกอนดินลำห้วยดินลาย (แม่ลาย) และ ห้วยแม่ออน ล่องมาถึงที่ขุดแก้มลิงลำห้วยสรอย หน้าวัดแม่กระต๋อม โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 16,405,000 บาท มีกรมการทหารช่างกองทัพบก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ อีก 2 โครงการ คือ ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน สองแคว ม.4 งบประมาณ 298,320 บาท บ้านปางไม้ ม.9 งบประมาณ 319,272 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น อำนาจของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ทางผู้นำทั้ง 3 ตำบล ได้ผลักดันทำโครงการถึง อบต.แล้วหลายครั้ง อบต.ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก จึงได้ร่วมกับชมรมกำนัน ผญบ. 3 ตำบล มีนายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ กำนัน ต.สรอย นายอินฐาน กำนัน ต.แม่พุง นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผญบ.ขมิง ม.2 นายสฤษดิ์ ชัยชนะ ผญบ.ม 10 ร่วมกันทำโครงการนี้ขึ้นมา นำเสนอไปยัง อบจ.แพร่ และหน่วยงานอุทกพัฒน์ เสนอไปตามลำดับและติดตามมาตลอด จนได้รับการอนุมัติงบประมาณมาดำเนินงานในครั้งนี้ จนประสพผลสำเร็จ หากโครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว คิดว่าปีหน้า น้ำในลำห้วยสรอย ที่มีแก้มลิงเป็นจุดๆจะช่วยบรรเทาภัยแล้ง มีน้ำใช้ในการทำพืชผลการเกษตรฤดูแล้ง ให้พี่น้องประชาชน(ลุ่มน้ำสรอย) 3 ตำบล ได้เป็นอย่างมาก และได้รับการอำนวยความสะดวกดูแลทางด้านความปลอดภัยทางด้านการจราจรจาก สภ.สรอย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.อำนาจ จะวะนะ สว.สภ.สรอย จนเสร็จภารกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!