(มีคลิป) ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ลานด้านหน้า สภ.เมืองน่าน พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จ.น่าน มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.จ.น่าน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยมี พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผกก.สภ.เมืองน่าน, พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ฝอยทอง ผกก.สภ.ภูเพียง, พ.ต.อ.มานิตย์ จันทนุพงศา ผกก.สภ.เรือง, พ.ต.อ.นรินทร์ วรรณมณี ผกก.สส.ภ.จ.น่าน, พ.ต.อ.สมชาย กาวิเนตร ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน, พ.ต.อ.สุทิน จิณะไชย ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน, พ.ต.อ.หญิง ประทุม พรมมี นวท.(สบ. 4) พฐ.จ.น่าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลน่าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน, สื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี

เพื่อป้องกันปราบปรามการก่ออาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงวันที่ 6 – 12 ส.ค. 2563 (รวม 7 วัน) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ และหมายจับค้างเก่า ให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

ด้วยสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เป็นเหตุให้กระทบต่อความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 จึงให้ตำรวจธรจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรม ในห้วงวันที่ 6-12 สิหาคม 2563 รวม 7 วัน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ อาวุธปืน อาวุธสงคราม ยาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในธนคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ และหมายจับค้างเก่า ให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.จ.น่าน กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 ในอันที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจ ภ.จ.น่าน จึงได้กำหนดให้มีการระดมสรรพกำลัง ภาคีเครือข่าย กวาดล้างอาชญากรรม ขึ้นในวันนี้
ซึ่งประกอบด้วยกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจ ภ.จ.น่าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยใน จ.น่าน จำนวน 288 นาย ได้ระดมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!