(มีคลิป) เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้มีจิตสาธารณะด้านสุขภาพ

ชมคลิปวิดีโอได้ที่: https://youtu.be/FdGbNKHtj-E

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณกาดสามวัย เพื่อเชิดชูเกียรติแกนนำส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุน บทบาทหน้าที่แกนนำส่งเสริมสุขภาพ และเป็นการเผยแพร่ผลงาน โดยจัดเวทีการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ มีภารกิจและนโยบายสาธารณะ เพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งแกนนำส่งเสริมสุขภาพชุมชน ที่ประกอบไปด้วยผู้นำด้านต่าง ๆ ถือว่ามีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล ที่อุทิศตนและสร้างผลงานในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน เทศบาลเมืองแพร่จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้านสุขภาพ ขึ้นในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณกาดสามวัย กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง บทบาทแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสุขภาพชุมชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ภาคประชาชน การนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการ และเทคนิคการดำเนินการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย แกนนำส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ทั้ง 18 ชุมชน จำนวน 180 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!