(มีคลิป) ราษฎรชาวเขาขอไฟฟ้าใช้

ราษฎรชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยแก้วล่าง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เพื่อขอช่วยผลักดันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปักเสาพาดสายจ่ายไฟฟ้าให้ชาวบ้าน หลังเคยมีการปักเสาพาดสายแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า 20 ปี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มราษฎรชาว ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง บ้านห้วยแก้วล่าง นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ เพชรพวงพะยอม ผู้ใหญ่บ้านห้วยแก้วล่าง หมู่ 7 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนขอไฟฟ้าใช้ ต่อ พล.ท.สุรพล ตาปนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยราษฎรบ้านห้วยแก้วบน ห้วยแก้วล่าง และห้วยช่างเหล็ก หมู่ 7 ต.ผาบ่อง เป็นราษฎรชาวชนเผ่าปกาเกอะญอ มีบ้านเรือนรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 147 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 496 คน ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน เพียง 25 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมากว่า 50 ปี มีโรงเรียน 1 โรง และสถานเลี้ยงดูเด็กเล็ก 1 โรง ชาวบ้านมีฐานะยากจนและไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงอยากจะขอให้ทาง พล.ท.สุรพล ฯ ช่วยประสานงานไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาล เพื่อสั่งการลงมาในการแก้ไขปัญหาในกับราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้

สำหรับบ้านห้วยแก้วล่าง หมู่ 7 ตำบลผาบ่อง เป็นหมู่บ้านที่มีหย่อมบ้านบริวารอีก 2 หย่อมบ้าน คือบ้านห้วยแก้วบน และ บ้านห้วยช่างเหล็ก ซึ่งมีถนนผ่านจากบ้านห้วยแก้วล่าง ไปทะลุที่บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ฯ ก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการขยายเขตให้บริการด้านไฟฟ้า ให้กับบ้านห้วยแก้วล่าง และบ้านห้วยแก้วบน โดยมีการปักเสาพาดสายไฟเข้าไปจนถึงหมู่บ้าน และมีการเตรียมลงมิเตอร์เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า แต่ติดขัดปัญหาเรื่องเส้นทางที่ผ่านเขตป่า ทำให้การดำเนินการต้องชะงักลง ต่อมาในภายหลังรัฐบาลได้มีนโยบายในการให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน โดยมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แต่ละหมู่บ้าน แต่ใช้ได้ไม่นานก็เสียหาย จนปัจจุบันชาวบ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้แต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!