จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยทหารกองประจำการ จากกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 30 นาย ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยมี พลตำรวจตรี พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าวัดเทพนิมิต จังหวัดเชียงใหม่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองแม่ข่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 88 พรรษา โดยมีการทำความสะอาดบริเวณทางระบายน้ำ และเก็บกวาดเศษขยะจากแม่น้ำ เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ตรัสไว้ว่า “น้ำคือชีวิต” ที่เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างยั่งยืน “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!