ตร.ภ.5 ร่วมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล กลุ่มที่ 5 ที่ อ.จอมทองเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ (New Normal) ในการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 5 ได้แก่ สภ.จอมทอง สภ.สันป่าตอง สภ.ดอยหล่อ และ สภ.แม่วาง โดยมีพล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และ พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน


สำหรับจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน จิตอาสาและกลุ่มภาคเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงเป็นเครือข่ายพลังของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในการบริหารราชการของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!