รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ้านห้วยหญ้าไซ แบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานมอบอาคารเรียนภายใต้ “โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย” โดยมี นายสงคราม มังคะละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซเป็นผู้รับมอบ ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ)
โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นอาคารเรียน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้องและห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ทางการศึกษาต่าง ๆ งบประมาณดำเนินการให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ มูลค่า 5,835,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!