(มีคลิป) จัดหางาน จ.แพร่ นัดพบแรงงาน ยังมีตำแหน่งงานว่างอีกมาก สนใจติดต่อที่ สนง.จัดหางานฯ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่  นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ ได้นำเจ้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ พร้อมกับบริษัทห้างร้านที่ต้องการจ้างแรงงาน ได้จัดงานนัดพบแรงงาน เพื่อให้บริการหางานแก่ผู้ว่างงาน ผู้ประสงค์หางานทำหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้าง สถานประกอบการและคนหางาน ผู้ว่างงาน ได้มาพบกันเพื่อสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการ กว่า 10 แห่ง เข้าร่วม

โดยมี ตำแหน่งงาน 150 อัตรา ภายในงานมีการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมนัดพบแรงงาน นายจ้างร่วมรับสมัคร สัมภาษณ์งาน และฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน รวมจำนวน 37 แห่ง ตำแหน่งงาน รวมทั้งหมด 28 ตำแหน่ง 125 อัตรา ผู้ร่วมงาน จำนวน 178 คน สมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 104 คน และยังมีตำแหน่งงานว่างอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งจะมีการแจ้งเข้ามาที่สำนักงานจัดหารงานจังหวัดแพร่ ผู้ที่สนใจให้ไปดูได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ได้ในวันเวลาราชการ หรือเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!