วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ MOU สอศ. กับกระทรวงอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนว และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และร่วมการประชุม สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้บริหารและอาจารย์สถานศึกษาสายอาชีพ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!