เปิดทําการแล้ว ! อาคารที่ทําการใหม่ “สํานักงานประกันสังคมเชียงใหม่” ศูนย์ราชการ ด้านหลังอาคารที่ว่าการอําเภอเมือง

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดอาคารที่ทําการใหม่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้านหลังอาคารที่ว่าการอําเภอเมืองเชียงใหม่

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2629 – 30 สายด่วน 1560

แฟนเพจ : www.facebook.com/Ssochiangmail
e-mail: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!