จ.ลำพูน คว้าแชมป์ ‘รางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศ’ ประจำปี 62 เป็นแชมป์จังหวัดสะอาด 3 ปีซ้อน

จากการที่ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด และดำเนินการประกวดจังหวัดสะอาดในระดับประเทศ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ได้พิจารณา คัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล “จังหวัดสะอาด” ชนะเลิศ ในระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก เป็นการคว้าแชมป์ รางวัลจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อเนื่องมาถึง 3 ปีซ้อน

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับจังหวัด และกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกวดจังหวัดสะอาดในระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น

คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ได้พิจารณา คัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ

รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย จังหวัดศรีสะเกษ

2. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดเลย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย จังหวัดพิจิตร

รางวัลชมเชย จังหวัดพิษณุโลก

3. ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดอ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดบึงกาฬ

รางวัลชมเชย จังหวัดสิงห์บุรี

รางวัลชมเชย จังหวัดอุทัยธานี

ที่มา :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!