สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 63 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 2,000 ชุด โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นอภ.เวียงป่าเป้า และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามลำดับ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นซินลากู ในครั้งนี้ทุกพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า ในวันนี้และส่วนราชการในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามความประสงค์

ในโอกาสนี้ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวรายงานว่า พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยท่าน มาริสา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า  เนื่องด้วย จ.เชียงรายได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นซินลากู ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่ 4 อำเภอ 16 ตำบล 151 หมู่บ้าน 15,746 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พสกนิกรชาว จ.เชียงราย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่พระราชทานความเมตตาและความช่วยเหลือต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเป็นล้นพ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อีกด้วย

หลังจากนั้น นางมาริสา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ตามพื้นที่ต่างๆ ของ อ.เวียงป่าเป้า จำนวน 6 ครอบครัว อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!