ชมทะเลหมอกฤดูฝน ที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

ที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ป่าไม้ สัตว์ป่า ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะบรรยากาศยามเช้าจะมีลมแรง ประกอบกับมีทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่น่าไปสัมผัส นอกจากนี้ ยังมีจุดชมวิวดอยมูเซอ และตลาดมูเซอ อยู่บนกลางดอยระหว่างทางให้ถ่ายรูป ซื้อสินค้าพื้นบ้านติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย มีสภาพเป็นที่ราบสลับกับยอดเขา และผาหินปูน สภาพป่ามีความสมบูรณ์ ทั้งยังมี “กวางผา” ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ยังมี เลียงผา ช้างป่า เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพันธุ์สัตว์ป่า และป้องกันรักษาต้นน้ำลำธาร จึงได้กำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2526 พื้นที่รับผิดชอบ 765,000 ไร่

ภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบสันเขาสลับกับยอดเขา และผาหินปูน ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 200-1,929 เมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ “ดอยม่อนจอง”

ภูมิอากาศ เป็นแบบกึ่งเขตร้อน ด้วยพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่างกัน ทำให้บนยอดดอยอากาศจะหนาวเย็นตลอดฤดูหนาว ฤดูฝนชุ่มชื้น ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะค่อนข้างร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วง 16.8-34.1 องศาเซลเซียส

การเดินทางโดยรถยนต์จากเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่–ฮอด) แล้วแยกสู่ทางหลวงหมายเลข 108 (ฮอด–แม่สะเรียง) บริเวณตลาดสด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เดินทางต่อไปอีกเป็นระยะทาง 39 กิโลเมตร จะถึงทางแยกซ้ายสู่ อ.อมก๋อย โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1099 เป็นระยะทาง 115 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางหมู่บ้านมูเซอ และขึ้นเขาอีกประมาณ 10 นาที จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!