อ.เทิง ประกอบพิธียกประทานพรขี้นประดิษฐาน เพื่อเป็นสิริมงคลวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการ อ.เทิง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หน.ศาล อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกันประกอบพิธี ยกพระประทานพรขึ้นประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอเทิง ในโอกาสครบรอบ 105 ปี และได้อ่านสาส์นผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำนันยอดเยี่ยม อำเภอเทิง ประจำปี 2563 และประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้ชาวอำเภอเทิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!