ประเมินสถานศึกษา ติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดูการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ    

วันนี้ 10 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ต้อนรับนางกรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และคณะ นำโดยนายแพทย์วาที สิทธิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดาราวิทยาลัย ประเมินสถานศึกษาเพื่อติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดูการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ตามคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ชมจุดคัดกรอง การจัดห้องเรียน โรงอาหาร สอบถามนักเรียนและครู ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!