แข่งขันกีฬาดอยกานต์ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดโครงการ แข่งขันกีฬาดอยกานต์ คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และสมบูรณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
3. เพื่อปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ การแข่งขันฟุตบอล 6 คน รุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี ฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!