กู้ภัยฯ อบต.บ่อสลี อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ที่โรงเรียนบ้านกองลอย ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยทางวิทยากรจากหน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ่อสลี ประกอบด้วย นางสาวคุณาพร มูลดี, นายจิรกานต์ งอกงาม เเละนายพีรพงษ์ ธำรงวนาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านกองลอย

ทั้งนี้ ต.บ่อสลี ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าและภูเขาสูงชัน ตั้งอยู่ริมถนนสายฮอด-แม่สะเรียง ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในการสัญจร รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นทาง อบต.บ่อสลี โดยนายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี จึงได้มีนโยบายในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนทั้งชายและหญิง ในเรื่องหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อจะได้ใช้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!