ปภ. น่าน สาขานาน้อย ติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาชั่วคราว

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 เชียงราย ประสานสำนักงานโยธาธิการและฝังเมืองจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเบลีย์ (Beiley Bridge)
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวเชื่อมต่อระหว่างบ้านสาลี่ หมู่ที่ 4 และบ้านวนาไพร หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ทำให้สะพานคอนกรีตขาดไม่สามารถสัญจรได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!