ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน วชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายพานพุ่มราชสักการะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

พระแม่ฟ้ามิ่งขวัญบรมนาถ เฉลิมราษฎร์สิริรัตน์ฉัตรสมัย
ดุจประทีปแสงทองผ่องอำไพ เฉลิมชนม์เทิดไท้พระพันปี
ด้วยสองหัตถ์กอบกู้เชิดชูชาติ ทุกรอยบาทดับทุกข์สร้างสุขศรี
ดำริสอนมุ่งใช้ศิลป์เลี้ยงชีวี ดำริชี้สร้างศูนย์ศิลปาไทย
พระแม่ฟ้าผู้สร้างทางชีวิต ราษฎร์สัมฤทธิ์สุขสวัสดิ์นิรัติศัย
พระเมตตาโปรดไพร่ฟ้าให้พ้นภัย น้อมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประพันธ์โดย .. นางสาวอาทิตยา ยะวิญชาญ
นางสาวกนกวรรณ จันขวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!