ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ติดตามผลปฏิบัติงานบ้านห้วยลึกงานยาเสพติด

ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการพื้นที่พิเศษบ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ 10 ส.ค. 63 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง ผบ.ศป.บส.ชน.เป็นผู้แทน พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3 ผบ.ศป.บส.ชน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพื้นที่พิเศษ บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรมการประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัด โดย ได้พบปะ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเข้าสู่กระบวนการบำบัด ที่ รพ.อ.เชียงดาว มอบเสื้อกีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดยมี ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1, ต.ปิงโค้ง, ผู้นำชุมชน บ.ห้วยลึก ม.7 ต.ปิงโค้ง, ทต.ปิงโค้ง, จนท.รพ.สต.บ้านปางเฟือง, รพ.เชียงดาว, สสอ.เชียงดาว, ปกครอง อ.เชียงดาว ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจผู้สมัครใจบำบัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!