ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล)เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรนวัตกรรุ่นเยาว์ (Young Innovator for Nan Development: YIN – D)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 09.00 -12.00 น. ที่สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภายใต้อำนวยการโดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) พร้อมด้วยนางสุทธารักษ์ ดรุณนารถ, นางเฉลิมพรรณ ศรีสวัสดิ์, นางสาวสายรุ้ง ชราชิต, นางสาวนันณิกา อินไผ่ ครูผู้ควบคุม และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรนวัตกรรุ่นเยาว์ (Young Innovator for Nan Development: YIN – D) จัดโดยสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผ่านการเรียนทฤษฏีและการปฏิบัติ เชื่อมโยงเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดน่าน นำไปสู่การต่อยอดกิจกรรมอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!