พระคิลานุปัฏฐากอ.ดอยเต่า รพ.และอสม.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.โรงพยาบาลดอยเต่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอดอยเต่า และ พระคิลานุปัฏฐากอำเภอดอยเต่าพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.)ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้
1) การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ADL
2) สถานการณ์ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน และสรุปผลการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ
โดย นางสาววงค์อัมพร อภิญญวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3) การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว/ฝึกปฏิบัติ
4) การตรวจวัดสายตาและการประเมินการมองเห็น เป็นต้น
โดยนายชัยณรงค์ ธิติธัญตระกูล นักเทคนิกการเเพทย์
5) โครข้อเข่าเสื่อมและการป้องกันการหกล้มและการคัดกรอง/การฝึกปฏิบัติ
โดยนางสาวจิตอารีย์ สิริใหม่ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ได้รับการอุปถัมภ์จากนายเเพทย์ธนิต บรรศพผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมอาคารผู้สูงอายุ อำเภอดอยเต่า โรงพยาบาลดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!