อำเภอวังชิ้น จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรียบง่าย มอบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 10 สืงหาคม 2563 เวลา 08.00น. พ.ต.ท.อำนาจ จะวะนะ สว.สภ.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ รอง สว.ฯร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชุมประจำเดือนร่วมกับภาคส่วนราชการต่างๆในอำเภอวังชิ้น โดยมีนายอภิวัฒน์ อารัญ ปลัดอวุโส รักษาราชการแทนนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอวังชิ้นครบรอบ 128 ปี พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและ รางวัลผู้นำดีเด่นประเภท๒ ดังนี้
นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ กำนัน ต.สรอย
นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก
นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ผญบ.แม่ขมิง ม.๒ ต.สรอย
นายวิราช วิชัยหอม สารวัตรกำนัน ต.สรอย
นายวัชระ วิชัยหอม สารวัตรกำนัน ต.สรอย
นายไร วงค์เรือน แพทย์ ประจำ ต.แม่พุง

ขอแสดงความดีใจกับผู้นำที่ได้รับรางวัลผู้นำดีเด่นปีนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทางผู้นำทุกคนจะได้มุ่งมั่นพัฒนาดูแลพี่น้องประชาชนของตนให้มีความสุขตลอดไป เสร็จจากพิธีทางศาสนาแล้วได้เปิดประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อ ซึ่งในการนี้ นายอภิวัฒน์ อารัญ ประธานการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า ในช่วงฤดูฝนนี้จะมีพายุฝนเข้ามาบ่อยขอให้ผู้นำ และจิตอาสาแต่ละหมู่บ้านให้เตรียมพร้อม หากเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมา จิตอาสาต้องเข้าช่วยเหลือทันที จากนั้นนายชัยฤกษ์ ยะปะนันท์ ปลัดปกครอง อ.วังชิ้น ได้กล่าวอำลา ผู้นำในที่ประชุม เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ อ.สอง จ.แพร่ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!