แพร่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 113 ราย ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ต้องเร่งป้องกัน

แพร่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 113 ราย ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ต้องเร่งป้องกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเช้าวันที่ 11 ส.ค.63 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแพร่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้เครื่องพ่นแบบหมอกควัน ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ตามท่อระบายน้ำสาธารณะและอาคารบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนทั้ง 18 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โดยโครงการดังกล่าวเริ่มทำตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับหรือสัมผัสสารเคมี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน จึงขอความร่วมมือเจ้าของอาคารบ้านเรือน ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีภายในบ้านเรือน ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่พ่นสารเคมี ตลอดจนร่วมปฏิบัติตาม ดังนี้ปิดประตู –หน้าต่าง ให้เปิดประตูสำหรับเข้าออก เพียง 1 ประตูเท่านั้นออกจากตัวอาคารบ้านเรือน ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดพ่นสารเคมี ปกปิดอาหารและภาชนะบรรจุอาหารให้มิดชิดหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เครื่องพ่นสารเคมี ขณะเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่น

ทั้งนี้ข้อมูล จาก สนง.สาธารณสุข จังหวัดแพร่ ณ วันที่ 11 ส.ค. 63 จ.แพร่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมแล้ว 113 ราย ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต เริ่มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา และพื้นที่ที่พบการระบาดและมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้ทำการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังกล่าว.

ร่วมแสดงความคิดเห็น