ศูนย์การฝึก นศท.มทบ.33 เปิดการฝึก ประจำปีการศึกษา 2563

พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑบทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ ศูนย์ฝึกย่อย พัน.สต.กส.ทบ. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ผู้บัญชาการมณฑบทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งนี้ขอ
ให้ครูฝึกดูแลด้านความปลอดภัยในการฝึกของนักศึกษา และดำเนินการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตร ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และกองทัพบก ซึ่งนอกจากจะฝึกให้เป็นกองกำลังสำรองที่ดีแล้ว ยังมุ่งหวัง ให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรมของชาติ

ทางด้าน พ.อ.วิชา ภู่ทอง ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวถึงมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก ในการป้องกันโรค พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing )ตามมาตรการของกองทัพบก เนื่องจากในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 12,000 คน จึงต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อความปลอดภัยในการเรียนการสอนและการฝึกของศูนย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!