(มีคลิป) อ.วังชิ้น จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.อำนาจ จะวะนะ สว.สภ.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ รอง สว.ฯ ทำหน้าที่ชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) ร่วมกับ ตัวแทนส่วนราชการมี นายชยพล งามสะอาด ปลัดปกครองฝ่ายทะเบียนราษฎร์, น.ส.รุ่งธิญาภรณ์ ธิปัญญา ปลัดปกครองฝ่ายกิจกรรม อ.วังชิ้น, นายวีระพงษ์ นวลแก้ว นายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.วังชิ้นวิทยา นายฉันท์ ศิริพันธ์ นายก อบต.วังชิ้น และประธานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน, ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม. 37 พร้อมคณะ ,จนท.เกษตรวังชิ้น ,จนท.อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย, อ.สวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยา คณะครู และนักเรียน ร.ร.วังชิ้นวิทยาทุกคน

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกต้นไม้คนละต้น ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาทาสีรั้วของโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ทำความสะอาดตามถนนเขตเทศบาลวังชิ้น วัดใหม่กลางและสำนักสงฆ์ดอยก๊อ อ.วังชิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรณษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะกล่าวบทศิราวาท กล่าวพระพรชัยถวายพระพรต่อพระฉายาลักษณ์ พร้อมกับรับมอบกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกบริเวณ ร.ร.วังชิ้นวิทยา ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!