อนุรัตน์ ธัมมอัญญา พร้อมศิษย์เก่า ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ รุ่น 17 มอบทุนการศึกษาสำหรับพระนิสิต สาขาพระพุทธศาสนา มจร.

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาอุบาสิกา อนุรัตน์ ธัมมอัญญา พร้อมกัลยาณมิตร ศิษย์เก่าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ รุ่น 17 ถวายทุนการศึกษาสำหรับพระนิสิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท และทุนพัฒนาอาจารย์และนิสิต สาขาพระพุทธศาสนา จำนวน 100,000 บาท โดยมี พระวิมลมุนี รองอธิการบดี ฯ เป็นประธานรับ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!