โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลเวียงแหง อบต.เมืองแหง และ สภ.เวียงแหง จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลตัวเองจากยุงลาย นอกจากนี้ สภ.เวียงแหง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฏจราจร

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!