พสกนิกรเมืองแม่เหียะร่วมใจ เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน และพสกนิกรเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมแม่เหียะรวมใจ เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้จัดให้มี พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จาก 10 หมู่บ้าน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายก ทม.เมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ทม.แม่เหียะ จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้นเพื่อให้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน ต.แม่เหียะ ได้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และได้มีโอกาสแสดง ออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมในงาน เริ่มด้วยพิธีวางพานพุ่ม จากผู้แทนหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายชุมชนเมืองแม่เหียะ ต่อจากนั้น นายก ทม.แม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ต.แม่เหียะ ถวายราชสดุดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งมอบโล่แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น จำนวน 61 ท่าน เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ สร้างคุณค่าให้ผู้เป็นแม่ในชุมชนให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความมานะอดทน ในการเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ โดยเป็นการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!