ผวก.ภ.310 A-1 มอบรางวัลสโมสรดีเด่น (TopTen) ปีบริหาร 2562-2563 แก่ ส.เวียงพิงค์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ไลออน พิมพ์มาดา ตุลยาทิตย์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A-1 ปีบริหาร 2562-2563 มอบรางวัลสโมสรดีเด่น Top Ten ในการทำกิจกรรม GST กิจกรรม Legacy Project และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ให้แก่ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่เวียงพิงค์ โดยมี ไลออน อุไรวรรณ รัตนธรรม นายกสโมสรฯ พร้อมสมาชิก เข้ารับมอบรางวัล

ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A-1 ยังได้มอบรางวัลเสื้อสามารถให้แก่  ไลออน รสสุคนธ์ ชมภูรัตน์ เลขาธิการสโมสร ฯ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในนามประธานฝ่ายวารสารเสียงสิงโต ภาค 310 A-1 ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี ไลออน ดร.ราษี อานนทวิลาศ อดีตผู้ว่าการภาคฯ มาร่วมยินดีด้วย ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!