จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” และ “จิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2563 จัดที่สนามกีฬาประจำตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดเชียงรายจึงจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” โดยมอบถุงยังชีพสำหรับการดำรงชีวิตแก่ สตรี และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป อันเป็นการสนองตามพระราชเสาวณีย์ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” และ “เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดโรคภัยให้แก่อาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ที่เหล่าปวงชนชาวไทยยังความปลื้มปิติยินดี ร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญจากจิตใจของปวงพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายเป็นล้นพ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเหล่าจิตอาสาพระราชทาน จะร่วมถวายงานด้วยความจงรักภักดี และด้วยความวิริยะอุตสาหะ ที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่งดงาม ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!