พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน กองบิน ๔๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ ในการนี้มีนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน โดยเป็นว่าที่เรืออากาศเอก จำนวน ๑๕ คน ,เป็นว่าที่เรืออากาศโท จำนวน ๖ คน,เป็นว่าที่เรืออากาศโทหญิง จำนวน ๑ คน และเป็นจ่าอากาศโท จำนวน ๓ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!