โรตารีแพร่ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชน มอบข้าวสารให้ผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองแพร่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ส.ค.63 สโมสรโรตารีแพร่ นำโดย นางกุลธิดา ปัญญาสว่างจิตร นายกสโมสรโรตารีแพร่ ปีบริหาร 2563-2564 ร่วมกับ สโมสรโรตารี่เวียงโกศัย และ สโมสรโรตารี่สอง จัดโครงการ “โรตารีแพร่ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชน” โดยจัดมอบข้าวสาร จํานวน 10 กิโลกรัม ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จํานวน 170 ท่าน ณ กาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่

โดย นางกุลธิดาฯ เผยว่า สโมสรโรตารีเป็นองค์กรที่ประกอบได้ด้วยผู้ประกอบวิชาชีพ นักธุรกิจ ตลอดจนผู้มีจิตอาสาทุกท่าน มารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน์ดีๆ ให้แก่ชุมชน และยังเป็นองค์กรในการสร้างผู้นํา เพื่อ พัฒนาให้สมาชิกทุกท่านได้เรียนรู้ถึงภาวะการเป็นผู้นําที่ดีในสังคมต่อไป และ สโมสรโรตารีแพร่ ก่อตั้งมา 42 ปี ซึ่งทุกๆปีเราจัดโครงการเพื่อหา รายได้นําไปทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนชาวแพร่ในทุกวันที่ 12 สิงหาคม นั่นก็คือ โครงการปล่อยปลามหากุศล 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

แต่ในปีนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้เรา หลีกเลี่ยงการจัดงานที่มีการชุมนุมเยอะๆ เพื่อสนองตามนโยบายการ ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ทางเราได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่า เนื่องจากเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในตอนนี้ และประชาชนในบางกลุ่มประสบ ปัญหาในการดําเนินชีวิต เราจึงได้ตกลงกันว่า ในปีนี้สโมสรโรตารีแพร่ เราจะปันสุขให้แก่ชุมชน แทนการจัดกิจกรรมหารายได้ ในโครงการชื่อ “โรตารีแพร่ปันสุข สู้ภัยโควิด-19 สู่ชุมชน” โดยจัดมอบข้าวสารจํานวน 10 กิโลกรัม ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน จํานวน 170 คน
สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!