“นายกบุญเลิศ” พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ บ้านป่าลาน  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้ออาหาร พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคดังกล่าว โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชน ณ บ้านป่าลาน หมู่ 2 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!