จังหวัดลำปาง กำชับประชาชนการ์ดอย่าตก เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 28/2563 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ในที่ประชุมได้มีมติในการสรุปผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้ระยะที่ 6 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง (ศปก.ลำปาง) แม้จะมีมาตรการผ่อนปรน ให้สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม และเปิดดำเนินการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รวมถึงให้เปิดสถานที่ลักษณะใช้เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล หรือที่มีลักษณะเดียวกัน และปฏิบัติตนตามทั้งมาตรการหลัก วัดไข้ ทำความสะอาดพื้นผิว และมาตรการเสริมการเว้นระยะห่างด้วย ผลการประเมินพบว่าผู้ประกอบการยังคงมีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กำชับทุกส่วนราชการ ประชาชน และทุกหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกนอกบ้าน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการใช้เจลล้างมือวางไว้ตามจุดให้บริการในสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!