โรงเรียนจอมทอง ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดกิจรรมโครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. โรงเรียนจอมทอง ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) และสำนักข่าวเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจรรมในการดำเนินงาน “โครงการรู้เท่าทัน เฝ้าระวังความรุนแรงในโลกออนไลน์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันสำหรับการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ พร้อมทั้งได้รับการคุ้มครองจากครูและสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอินทนนท์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!