นายก ส.นครพิงค์ เลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ สมาชิกและเลดี้ ที่ทำกิจกรรมได้รับรางวัล Top ten อันดับ 1 ของภาคฯ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ไลออน ชนันสิทธิ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์ ปีบริหาร 2562-63 และประธานเขต 8 ไลออนส์สากลภาค 310 เอ-1 จัดเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหาร เพื่อนสมาชิกและเลดี้สโมสรฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณกุศล-สังคมที่ด้อยโอกาส ตามนโยบายของทางไลออนส์สากลครบทุกด้าน จนได้รับรางวัล Top ten อันดับ 1 และรับรางวัลต่างๆจากทางภาค 310 เอ-1 ดังนี้

1. รางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 สโมสรดีเด่น ปีบริหาร 2562-2563
2. รางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 LEGACY PROJECT สร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
3. รางวัล ชนะเลิศลำดับที่ 1 กิจกรรมพัฒนคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน
4. รางวัล กิจกรรม GST AWARD
5. รางวัล โล่เกียรติยศ สำหรับผู้ให้การสนับสนุน ภาค 310-เอ1 ไลออน อรรณพ วิทยะสิรินันท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคฯ
6. รางวัล เสื้อสามารถ มีดังนี้
6.1 ไลออน ดร.จักกฤช ตรีวิชา รองผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1
6.2 ไลออน ชนันสิทธิ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์
6.3 ไลออน กิติศักดิ์ จักราชัย ประธานภูมิภาคที่ 2
6.4 ไลออน สว่าง กัญชนะ ประธานฝ่าย LEGACY PROJECT
งานเลี้ยงขอบคุณครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!