เที่ยวเชียงใหม่ วิถีใหม่ ไม่สนับสนุนแหล่งทัวร์ รุกทำลายธรรมชาติ

กรมการท่องเที่ยว รายงานอัตราการนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเชียงใหม่ ล่าสุด (มิ.ย. 2563 ) มีจำนวน 153,646 คน จากเดิมปีที่แล้วมี 689,960 คน ลดลงกว่าร้อยละ 77.73 โดยเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยราวๆ 151,620 คน ลดลง 66.86 % ส่วนชาวต่างชาติมี 2,026 คนจากที่เคยมี 232,418 คนลดลงกว่า ร้อยละ 99 เกิดรายได้ประมาณ 1,136 ล้านบาท จากเดิมปีที่แล้ว 7,004 ล้านบาท เป็นรายได้จากกลุ่มทัวร์ไทย 1,126 ล้านบาท ต่างชาติ 10 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียว เกิดรายได้จากไทยเที่ยวไทย 4,138 ล้านบาท และ ทัวร์ต่างชาติ 2,865 ล้านบาท เป็นรายได้ที่หายไปทันทีร้อยละ 99.65

ด้านกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องการให้ภาครัฐฯ เร่งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งคาดหวังว่าช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย.2563 นี้ น่าจะเป็นอีกช่วงที่การท่องเที่ยวเชียงใหม่ น่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อวางแผนมาท่องเที่ยวตามแหล่งยอดนิยม เพื่อการพักผ่อน อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยกับมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนภาคการท่องเที่ยว ตามแหล่งธรรมชาติ ซึ่งไม่บุกรุกทำลายพื้นที่ป่า เขา เพราะปัจจุบันเริ่มมีความพยายามปั่นกระแส แหล่งดอย ที่มีการตัดไม้ ทำลายป่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว และช่วงฤดูฝนเกิดเป็นลานหญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐฯ เครื่อข่ายต่างๆ รวมพลังเร่งระดมปลูกป่าทดแทน พื้นที่เขาหัวโล้นเหล่านั้น

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในพื้นที่แม่แจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนกับช่วงฤดูแล้ง สภาพพื้นที่เขาหัวโล้น ย่อมมีสภาพแตกต่างกันชัดเจน ปรากฎการณ์นำเสนอเที่ยวชมตามแหล่งทุ่งหญ้าเหล่านั้น อาจกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน แต่ก็ควร มีกิจกรรมสนับสนุนพื้นที่มีปัญหา การเกษตรเชิงเดี่ยว ให้มีการปลูกพืช ปลูกต้นไม้ผลทำไร่ผสมผสาน คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติพื้นที่นั้นๆด้วย “ในช่วงฤดูแล้ง ช่วงหญ้าแห้ง ไม่มีการจัดการเชื้อเพลิง ที่อาจเป็นแหล่งเกิดไฟป่า จากความประมาท เพื่อกำจัดวัชพืช หาของป่า การปรับกระบวนทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ต้องตระหนักถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นเป็นวงจรตามฤดูกาล ไม่ควรให้พื้นทีทุ่งหญ้า ป่าเขาที่ถูกบุกรุกโล้นโล่งเตียน กลายเป็นอีกพื้นที่จัดการไฟป่าในปีหน้า”

สำหรับแผนงานที่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน จ.เชียงใหม่ นำเสนอขอรับงบดำเนินการภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม งบ 4 แสนล้านบาทนั้น พบว่า มีแผนงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 61 กิจกรรม วงเงินประมาณ 895.2 ล้านบาท อาทิ โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงใหม่ มีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ เสนอ 8 กิจกรรม ขอรับงบสนับสนุนกว่า 63.8 ล้านบาท และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอแผนคิดถึงเชียงใหม่ ขอรับงบราวๆ 50 ล้านบาท เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ อปท.ในเชียงใหม่ ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น อบต.น้ำบ่อหลวง เสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแพะสันใหม่ วงเงิน 5 ล้านบาท, ทต.หนองแหย่ง ขอ 3 ล้านบาท เพื่อโครงการปรับภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำหนองบัว, ทต.สันทรายหลวง ขอ 25.5 ล้านบาท ปรับปรุงริมหนองน้ำโจ้ หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย , อบต.แม่ศึก ขอ 9 ล้าน เพื่อโครงการช้างคืนถิ่นคืนป่า

ผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อปท.ส่วนหนึ่งจะเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำป้ายบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและเน้นสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวชุมชน มีไม่กี่แห่งที่นำเสนอกิจกรรม ปลูกต้นไม้ โครงการเพื่อปกป้อง ดูแลแหล่งธรรมชาติ ถ้าจะมีบ้างก็จะเน้นไปโครงสร้างพื้นฐาน ของบสร้างถนน ของบติดตั้งไฟส่องสว่างกว่า 700 ล้านบาทก็มี (จากการตรวจสอบเป็นโครงการที่ อบจ.เสนอ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!