มะเร็งเต้านม ! โรคมะเร็งอันดับ 1 ของหญิงไทยและทั่วโลก พบเพิ่มมากขึ้น 2 หมื่นรายต่อปี แพทย์ชี้เพศชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้

​ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยพบได้ประมาณ 35-40 ราย ต่อประชากรเพศหญิง 100,000 คน ในทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 2 หมื่นรายต่อปี และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้พบผู้ชายก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ ประมาณ 1 ราย ต่อประชากรเพศชาย 100 คน

อาการโดยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ เริ่มแรกมักจะเป็นก้อนที่สามารถคลำได้ ไม่เจ็บ เมื่อไม่รู้สึกเจ็บ จึงคิดว่าไม่อันตรายคิดว่าไม่เป็นอะไร จึงไม่มาพบแพทย์ และจะมาพบแพทย์เมื่อเป็นก้อนโตขึ้น อย่างไรก็ดีการตรวจพบมะเร็งในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง แม้การแพทย์ในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งเต้านมได้ เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ ปัจจัย การรู้จักสังเกตปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้

ปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้แก่ พันธุกรรม และญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม, ผู้หญิงอายุมาก, ผู้ไม่มีบุตร, มีบุตรคนแรกช้า และมีประวัติของโรคมะเร็งเต้านมข้างหนึ่งมาก่อน
ปัจจัยเสี่ยงรองลงมา ได้แก่ ผู้มีประจำเดือนเร็ว, หมดประจำเดือนช้า, การได้รับฮอร์โมนทดแทน เช่น ทานยาคุมกำเนิด ทานฮอร์โมนเสริมในสตรีวัยทอง, ภาวะอ้วน, การดื่มแอลกอฮอล์, ความเครียด และการไม่ออกกำลังกาย

ดังนั้นถ้าหากรู้ล่วงหน้าหรือรู้พฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ก็อาจจะพอทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมได้มากยิ่งขึ้น

ข้อมูลโดยอาจารย์ แพทย์หญิงอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ หัวหน้าหน่วยระบบศรีษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!