เชิญชมความงดงาม “ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน สูงใหญ่เท่าตึก” วันที่ 27 ส.ค. นี้ ทำบุญใหญ่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ชม

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน คณะศรัทธาจากคุ้มวัดต่าง ๆ ใน จ.ลำพูน ได้ร่วมกันประดับตกแต่งต้นสลากย้อมเมืองลำพูน ซึ่งถือว่ามีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้นประจำปี 2563 เพื่ออวดโฉมให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ชมประเพณีล้านนาอันยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลก ได้ที่นี่ จ.ลำพูน พบกับความประณีต ความอ้อนช้อยของลวดลายที่ประดับตกแต่งตรงฐานขนาดใหญ่ของต้นสลากย้อม และความสวยงามของสีสัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ส.ค. 2563 ถึง 2 ก.ย. 2563 ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแต่งดา และร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2563 ถึง 2 ก.ย. 2563 สำหรับกลางคืนทุกวัน เชิญชมความงดงามของต้นสลากย้อม ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม และย้อมด้วยแสงและเสียงประกอบเพลง ล้านนาซิมโฟนี ชื่อชุด ”ย้อมด้วยแสงสี” ในส่วนวันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นวันถวายทานสลากย้อม

ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพขันข้าว ถวายภิกษุสามเณร ในงานสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก วันที่ 2 ก.ย. 2563 ขันละ 50 บาท สามารถร่วมทำบุญได้ที่ หน้าวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย หรือบริจาคผ่าน บัญชีวัดพระธาตุ ชื่อบัญชี วัดพระธาตุหริภุญชัย เลขที่บัญชี 5111422110 ธนาคารกรุงไทย และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2563 ในวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!