ศป.บส.ชน. ร่วมฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รอง แม่ทัพน้อยที่ 3/รอง ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ภูซาง จ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อุทยานแห่งชาติภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุ 15-25 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จำนวน 100 คน ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและแต่งตั้งเป็นแนวร่วมทำกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงการช่วยเหลืองานของราชการและงานบริการสาธารณะประโยชน์


ทั้งนี้ รอง ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่ผู้ร่วมโครงการในกิจกรรมเทียนอุดมการณ์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเสื้อยืดให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!