(มีคลิป) จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือ ทานสลากภัตร ปลอดเหล้าเบียร์ นัดเปิดสนาม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2563 นัดเปิดสนาม โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวน่าน ลูกเรือฝีพายจากทุกชุมชนในพื้นที่ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ปลอดเหล้าเบียร์ นัดเปิดสนาม กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5–6 กันยายน 2563 ณ สนามแข่งขันริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เป็นงานประเพณีแข่งเรือที่เก่าแก่สืบต่อมาแต่โบราณ โดยมีเอกลักษณ์เรือแข่งที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปากชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอสง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสดและมีสวดลายที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน

ปีนี้ 2563 จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รวมถึงการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 31 ลำ แยกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือกลาง 11 ลำ ประเภทเรือเล็ก 14 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน 6 ลำ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และธนาคารออมสินจำกัด การแข่งขันเรือ ครั้งนี้ เป็นการจัดแบบ New normai (การแข่งเรือ วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น