ป.ป.ส. เปิดเวทีเสวนา “รู้เขา รู้เรา ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ” เชิญจิตแพทย์แนะนำทักษะการสื่อสารเพื่อเข้าใจวัยรุ่น เข้าใจปัญหา และรับมืออย่างถูกต้อง

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะการลดความต้องการยาเสพติด ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำนโยบายมาปฏิบัติโดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ดำเนินมาตรการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแลบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและวัยรุ่น ด้วยการนำความรู้ในเชิงจิตวิทยาวัยรุ่น มาผสานควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือให้วัยรุ่นเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และไม่เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อไปในอนาคต

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในการเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ในหัวข้อ “เป็นวัยรุ่นมันยากยังไง” โดยมี นางสาวอรรถวดี นิติธรรมพิพัฒน์ หรือ น้องออม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นผู้แทนวัยรุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาของการสื่อสารระหว่างวัย ระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่น เทคนิคการสื่อสารที่จิตแพทย์แนะนำการรับมือกับการบูลลี่ที่ถือว่าเป็นปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ วิธีการรับมือกับการถูกบูลลี่ ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาการเป็นโรคซึมเศร้าของเด็กและวัยรุ่นได้ พร้อมทั้งทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้า และแนะนำวิธีการดูแลจิตใจตัวเองให้ห่างจากโรคซึมเศร้า รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดการให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจในครอบครัว ดังนั้น ในสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไป การที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นในแต่ละช่วยวัย ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชน
ก็ต้องเข้าใจพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตใจอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ของวัยรุ่น นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็ง เพื่อลูกหลานไทยได้มีอนาคตที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ การเสวนาฯ จะมีต่อเนื่องอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ในหัวข้อ “ปลดล็อก…โรคฮิตที่เกิดจากวัยรุ่น” โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเยาวชน หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนาฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ (ฟรี) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1137 หรือกด *1808 หรือ ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้ารับการบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 “SAVE ZONE, NO NEW FACE” พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น