สุดยอด ! เด็กเชียงใหม่ คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายการ RoboInnovator Challenge By SoftWare Park Thailand 2020

ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ทีม EasyKidsRobotics จากศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์เชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ (Champion) และ รางวัล Best Technique ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ด้าน Ai ในรายการ RoboInnovator Challenge By SoftWare Park Thailand 2020

โดยการแข่งขันเป็นการสร้างรถเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ กับการขนส่งพัสดุตามเมืองจำลอง โดยใช้หลักการ Ai ผ่านกล้อง Image Processing วิ่งโดยอัตโนมัติ Self Driving Car คล้ายๆหลักการเดียวกับรถ Tesla

โดยสมาชิกในทีม EasyKidsRobotics
1.เด็กชาย Luka Bond (Raspberry Pi)
ม.3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
2.นาย กันต์ กาญจนพิพัฒน์กุล (Machanical)
ม.5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
3.นาย ทศวัฒน์ ขอบปี (Arduino Programing)
ม.4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
4.นาย นนทกร ชุนศักดิ์ (Machanical)
ม.4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ควบคุมทีมโดย ครูโน้ต EasyKidsRobotics

Special Thanks ….
นาย นายดนุพัฒน์ ปานประดิษฐ์
(K210 Programimg)
ม.5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ในนามตัวแทนของเด็ก ๆ EasyKidsRobotics ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจและคอยสนับสนุนเด็ก ๆ มาโดยตลอด ในรายการแข่งขันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ เป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเด็ก ๆ ได้เจอพี่ ๆ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ที่มีมิตรภาพที่ดีเสมอมา เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญจริงๆ และขอขอบคุณ SoftWare Park คณะผู้จัดและผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้เกิดการแข่งขันดี ๆ ขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น