ม.แม่โจ้ ทำพิธีลงนามกับ บ.ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาการปลูก สกัด และผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรร่วมกัน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางการแพทย์ ตลอดจนประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายวิธวินท์ วิทยานนท์ พร้อมด้วย นายชัยวิทย์ วิกิณิยะธนี ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบันทึกความเข้าใจในฉบับนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรให้ครบกระบวนการ จนถึงขั้นสามารถนำสารสกัดสำคัญจากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือในการวิจัยการสกัดสาระสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และมุ่งเน้นด้านผลิตยารักษาโรค ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดในการนำสารสกัดที่สำคัญ ผลิตเป็นสารตั้งต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ทั้งที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!