สุนทรพจน์ สี จิ้นผิง ในงานเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างการต่อสู้กับโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.2020
สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย
ในช่วงเวลากว่า 8 เดือนมานี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำประชาชนชนเผ่าต่างๆ ทั่วประเทศจีน ทำศึกสงครามครั้งรุนแรงกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ผ่านการทดสอบเชิงประวัติศาสตร์ที่ยากลำบากยิ่ง ช่วงเวลาดังกล่าว เราได้ใช้ความพยายามมหาศาล จนได้ประสบความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งถือเป็นการสร้างอีกหนึ่งแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษยชาติ

วันนี้ เราจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้เป็นแบบอย่างในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และมอบเหรียญรางวัลสาธารณรัฐ เหรียญรางวัลกิตติมศักดิ์แห่งชาติให้แก่ผู้เป็นแบบอย่างที่ได้สร้างคุณูปการโดดเด่น มอบรางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานดีเด่นในการต่อสู้กับโควิด-19 เชิดชูส่งเสริมจิตวิญญาณในการต่อสู้กับโควิด-19 กระตุ้นให้ประชาชนทั่วประเทศบากบั่นต่อสู้อย่างไม่ลดละต่อไป เพื่อเอาชนะในการสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้านและให้การสร้างสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ประสบความสำเร็จลุล่วงอย่างยิ่งใหญ่

ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการการทหารส่วนกลางแห่งประเทศจีนขอแสดงความเคารพนับถือต่อบุคคลและหน่วยงานดีเด่นที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ผู้ที่สร้างคุณูปการสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ได้แก่บุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ชุมชน เจ้าหน้าที่กู้ภัยสื่อมวลชน พนักงานบริษัท แรงงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อาสาสมัคร และปวงชนทั้งหลาย รวมทั้งสมาชิกพรรคฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

ขอกล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจต่อผู้ที่ได้เข้าร่วมการต่อสู้กับโควิด-19 อย่างแข็งแกร่ง ได้แก่พรรคการเมืองประชาธิปไตยต่างๆ สหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม บุคคลที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง องค์กรจัดตั้งภาคเอกชนและทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งขอบคุณพี่น้องชาวฮ่องกง มาเก๋า ไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเล และชาวต่างชาติเชื้อสายจีนที่ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

และระหว่างที่ประชาชนจีนต่อสู้กับโควิด-19 ผู้นำประเทศ รัฐบาล พรรคการเมือง องค์กรจัดตั้งภาคเอกชน และสถานเอกอัครราชทูตของหลาย ๆประเทศ องค์กรที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติ องค์กรจัดตั้งของภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก วิสาหกิจทุนต่างชาติ และมิตรชาวต่างประเทศจำนวนมากได้แสดงความห่วงใยและให้การสนับสนุนอันล้ำค่าในรูปแบบต่าง ๆ แก่ประชาชนจีน ข้าพเจ้าในนามรัฐบาล และประชาชนจีนขอกล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจต่อพวกเขา

ขณะนี้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในโลก ประชาชนจีนมีความรู้สึกเช่นเดียวกับประชาชนประเทศต่าง ๆ ที่มีความเจ็บปวดจากการระบาดของโควิด-19 เรารู้สึกเสียใจยิ่งต่อผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอแสดงความเคารพนับถือต่อผู้ที่กำลังทำงานแข่งกับเวลา เพื่อต่อสู้กับโควิดและช่วยชีวิตผู้ป่วย เรามีความปรารถนาที่จะให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษากลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

ณ โอกาสนี้ เราระลึกถึงและขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้พลีชีพในการต่อสู้กับโควิด-19 และผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงที่สุดในโลกในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์สาธารณสุขฉุกเฉินที่รุนแรงที่สุด แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วที่สุด ในขอบเขตกว้างที่สุด และป้องกันควบคุมได้ยากที่สุด หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชนเผชิญกับภัยคุกคามที่ร้ายแรง เรายึดหลักประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด ชีวิตเหนือสิ่งอื่นใด ทำงานแข่งกับเวลา และต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยความกล้าหาญอันเด็ดขาด และความมุ่งมั่นตั้งใจอันแน่วแน่ เราทำสงครามประชาชน สงครามที่ต้องระดมกำลังจากทุกภาคส่วน และสงครามสกัดกั้นโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

เราสามารถระงับการแพร่ระบาดของโรคในเบื้องต้นได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งเดือน ควบคุมจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันให้อยู่ในเลขหลักเดียวได้ภายในเวลาประมาณสองเดือน ประสบความสำเร็จเชิงเด็ดขาดในการทำสงครามปกป้องเมืองอู่ฮั่น และมณฑลหูเป่ยภายในเวลประมาณ 3 เดือน
ต่อจากนั้น ได้ทำศึกควบคุมการแพร่ระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ จนประสบความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในการต่อสู้กับโรคติดต่อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในทั่วประเทศ บนพื้นฐานดังกล่าว เราขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม เร่งฟื้นฟูการผลิต และระเบียบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งประสบผลงานอย่างเห็นได้ชัด การต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีนสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของจีน พลังของจีน และความรับผิดชอบของจีน

เมื่อเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงและกะทันหัน คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพิจารณาจากสถานการณ์โดยรวม กำหนดนโยบายอย่างเด็ดขาด ใช้มาตรการพิเศษในการรับมือกับเหตุการณ์พิเศษ คณะกรรมการกลางพรรคฯยึดหลักความปลอดภัยด้านชีวิต และสุขภาพของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด ได้ใช้มาตรการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีภายใต้การนำที่เป็นเอกภาพ คณะกรรมการประจำกรมการเมือง และกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคฯได้จัดการประชุมรวม 21 ครั้ง เพื่อหารือในแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระดมกำลังจากทุกภาคส่วน เช่น พรรค รัฐบาล ทหาร ประชาชน นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศจีน ทำศึกสงครามกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ขณะเดียวกัน เราได้เสนอแนวทางในการทำศึกสงครามครั้งนี้ คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน ป้องกันโรคและรักษาผู้ป่วยตามหลักวิทยาศาสตร์ และใช้มาตรการที่ตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำ เราได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ต้องยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้ และคว้าชัยในสงครามสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค เราได้วางแผนปกป้องเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยอย่างละเอียดครบถ้วน
กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้จัดตั้งคณะชี้นำการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งทีมงานลงพื้นที่ให้คำชี้แนะแนวทางปฏิบัติการในการต่อสู้กับโรค พร้อมทั้งจัดตั้งกลไกร่วมกันป้องกันและควบคุมโควิดแห่งคณะรัฐมนตรี

เราสั่งการให้ทุกพื้นที่ตรวจพบ รายงาน และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ และทำการจัดส่งผู้ป่วย ผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากรด้านต่าง ๆ ไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน เน้นเพิ่มอัตราการรับผู้ป่วยเข้ารักษาและอัตราการรักษาหาย ลดอัตราผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่และอัตราผู้เสียชีวิต

เราทุ่มเทกำลังเต็มที่ในการรักษาผู้ป่วย ไม่ยอมทิ้งผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยแม้แต่คนเดียว เรายึดหลักรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันผสมผสานกับแพทย์จีนแผนโบราณ โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการรักษาหาย และลดอัตราผู้เสียชีวิตลงให้มากที่สุด

เราให้ความสำคัญกับการมีความสอดคล้องกันระหว่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วย และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้เร่งวิจัยพัฒนาชุดตรวจกรดนิวคลีอิกอย่างทันท่วงที และเร่งคัดเลือกยารักษาโรคที่มีประสิทธิผล ทำการวิจัยพัฒนาวัคซีน เพื่อให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เราได้จัดตั้งกลไกแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศอย่างทันท่วงที เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อย่างโปร่งใสและตามความเป็นจริง และเรากังวลถึงความปลอดภัยของชาวจีนในต่างประเทศโดยตลอดด้วย ได้พยายามสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพ การทำงานและการใช้ชีวิตของพลเมืองจีน ได้จัดส่งชุดดูแลสุขภาพแก่นักศึกษาจีนในต่างประเทศ และช่วยให้พลเมืองจีนที่มีความยากลำบากจริงได้กลับประเทศอย่างเป็นระเบียบ

เราได้ปรับเปลี่ยนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างทันท่วงที โดยขณะนี้เน้นดำเนินนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากต่างประเทศ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีกครั้งภายในประเทศ ผลักดันให้มีการใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ดำเนินการเป็นประจำ แทนมาตรการพิเศษที่ใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ปรับปรุงกลไกป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ดำเนินการเป็นประจำนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสได้อย่างทันท่วงที จัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ และรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิผล

คณะกรรมการพรรคฯ รัฐบาลทุกระดับ หน่วยงานรัฐบาลและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามคำสั่งการอย่างทันท่วงที ชนบท ชุมชนวิสาหกิจ หน่วยงานรักษาพยาบาลและสาธารณสุข หน่วยงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โรงเรียน และฝ่ายทหารต้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนดไว้ ภายใต้การนำอันแข็งแกร่งของคณะกรรมการกลางพรรคฯ แผนยุทธศาสตร์สำหรับทั่วประเทศได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีศูนย์บัญชาการที่เป็นเอกภาพ มีการจัดวางกำลังอย่างรอบด้าน และใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในทุกมิติ ทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิผล หยุดกระบวนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อันตราย ได้ปกป้องความปลอดภัยด้านชีวิต และสุขภาพของประชาชนได้มากที่สุด

เมื่อเผชิญหน้ากับโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างกะทันหันและร้ายแรง ประชาชนจีนร่วมทุกข์ร่วมสุข และสามัคคีกันเพื่อขจัดความยากลำบากต่าง ๆ และก่อรูปขึ้นเป็นแนวป้องกันที่หนาแน่นและมั่นคงเพื่อต้านโควิด-19 เมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยเป็นสมรภูมิสำคัญของสงครามต้านโควิด-19 ครั้งนี้ หากว่าเมืองอู่ฮั่นได้รับชัยชนะ มณฑลหูเป่ยก็จะได้รับชัยชนะ หากว่ามณฑลหูเป่ยได้รับชัยชนะ ทั่วทั้งประเทศก็จะได้รับชัยชนะ พื้นที่หนึ่งประสบความยากลำบาก พื้นที่อื่น ๆ จะร่วมกันให้ความช่วยเหลือ

จีนระดมพลังของทั่วทั้งประเทศเพื่อช่วยชีวิตขนานใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อน ใช้เวลา 10 กว่าวันก่อสร้างโรงพยาบาลหั่วเสินซานและโรงพยาบาลเหลยเสินซานขึ้นตามลำดับ ปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ 16 แห่งให้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว จัดสถานที่กักบริเวณแบบรวมศูนย์กว่า 600 แห่งอย่างรวดเร็ว มี 19 มณฑล เขตและเมืองทั่วประเทศจับคู่กับ 16 เมืองของมณฑลหูเป่ยซึ่งไม่รวมเมืองอู่ฮั่น เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยตรง

จีนระดมบุคลากรยอดเยี่ยม สิ่งของที่ต้องการด่วน และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดลำเลียงขนส่งถึงพื้นที่ดังกล่าว โดยได้เปลี่ยนสภาวะจากการขาดแคลนทรัพยากรและสิ่งของด้านการรักษาพยาบาลให้เป็นสภาวะที่มีความสมดุลภายในเวลาสั้นที่สุด แขนงงานต่าง ๆ มีความรับผิดชอบ โดยมีรัฐวิสาหกิจและโรงพยาบาลของรัฐนำหน้า องค์กรส่วนท้องถิ่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนกว่า 4,600,000 องค์กร ดำเนินการต่อสู้อย่างกล้าหาญ เจ้าหน้าที่ชุมชนจำนวนกว่า 4 ล้านคน กระจายอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมงใน 650,000 ชุมชน

ธุรกิจภาคเอกชน โรงพยาบาลเอกชน องค์กรกุศล สถานสงเคราะห์คนชรา และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นต้น ต่างมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน สมาชิกพรรคฯ จำนวนไพศาล ผู้นำระดับต่าง ๆ เหล่าทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงานอยู่แนวหน้า บรรดานักวิทยาศาสตร์ดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างขยันขันแข็ง พนักงานส่งพัสดุด่วนวิ่งให้บริการอย่างไม่ลดละ พนักงานทำความสะอาดจำนวน 1,800,000 คนทำงานตั้งแต่เช้ายังค่ำ ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวที่แนวหน้า อาสาสมัครและสามัญชนนับพันนับหมื่นคนต่างมีส่วนเกื้อกูลอย่างเงียบ ๆ

ประชาชนทั่วทั้งประเทศร่วมกันเชียร์เมืองอู่ฮั่น โดยให้กำลังใจว่า “ทั่วทั้งประเทศจีนรอคอยเมืองอู่ฮั่นหายดี เรานัดกันไปชมดอกซากุระที่เมืองอู่ฮั่นในฤดูใบไม้ผลิ” ผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่นก็ไม่ยอมแพ้ โดยระบุว่า ขอบคุณที่ไม่ได้ทิ้งเรา หายดีแล้ว เราจะไปบริจาคเลือด เสียงเชียร์ที่ว่า “เมืองอู่ฮั่นต้องชนะ มณฑลหูเป่ยต้องชนะ จีนต้องชนะ” ดังกึกก้องทั่วทั้งประเทศ ชาวเมืองอู่ฮันและชาวมณฑลหูเป่ยก็ต่างปักหลักอยู่ที่บ้าน ไม่นำพาความยากลำบากและอันตรายต่อสังคม มีความเข้มแข็งและอดทน พิจารณาจากภาพรวมของการต้านโควิด-19 เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อต้านโควิด-19 อย่างแข็งขัน ได้เสียสละอย่างใหญ่หลวงและสร้างคุณูปการที่สำคัญใหญ่ยิ่งเพื่อตัดขาดลู่ทางการติดต่อของโควิด-19 และเพื่อให้ทั่วทั้งประเทศได้ใช้ปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์

เมื่อเผชิญหน้ากับโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างกะทันหันและร้ายแรง บุคลากรการแพทย์จำนวนไพศาลใช้เครื่องแบบสีขาวเป็นเสื้อเกราะ ออกเดินทางไปยังแนวหน้า ยอมพลีชีพตนเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ภายในประเทศมีบุคลากรการแพทย์จำนวนหลายล้านคน ได้เข้าร่วมการต่อสู้ในแนวหน้าของการต้านโควิด-19 พวกเขาได้นำมาซึ่งแสงสว่างในกลางคืนที่มืดดำที่มีโควิด-19 แพร่ระบาด ทำการรักษาผู้ป่วยและช่วยชีวิตของพวกเขา น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ถึงขั้นสะเทือนฟ้าดินได้ มณฑลหูเป่ยและเมืองอู่ฮั่นมีบุคลากรการแพทย์จำนวน 540,000 คนต้องเผชิญโควิด-19 ก่อนใครอื่น และได้ดำเนินการต่อสู้ก่อนใครอื่นเช่นกัน มีทีมแพทย์ระดับชาติ 346 ทีมและบุคลากรการแพทย์จำนวนกว่า 40,000 คนเดินทางไปยังแนวหน้าของการต้านโควิด -19

ในจำนวนนี้ มีอยู่มากมายที่ต้องจากบ้านในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งปกติเป็นยามที่สมาชิกครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน แพทย์ทหารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอย่างเคร่งครัด ถือการต้านโควิด-19 เป็นคำสั่ง ปฏิบัติตามหลักการที่ว่า เมื่อมีคำสั่ง ก็ต้องรีบไปยังจุดหมายปลายทาง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ก็รีบจัดการต่อสู้ทันที เมื่อต่อสู้แล้ว ก็ต้องได้รับชัยชนะ ส่วนบุคลาการแพทย์จำนวนไพศาลมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนและเคารพชีวิต ทำงานแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยแบกรับแรงกดดันสุดขีดทั้งกายและใจ หลาย ๆ คนมีบาดแผลกดทับบนใบหน้า เพราะสวมใส่หน้ากากป้องกันที่รัดแน่นเป็นเวลานาน มือทั้งคู่ของหลาย ๆ คนกลายเป็นสีขาว เนื่องจากใส่ถุงมือที่มีเหงื่อออกและอบอยู่เป็นเวลานาน และมีสหายบางท่านต้องพลีชีพ

บุคลากรการแพทย์จำนวนไพศาลได้อุทิศเลือดเนื้อ เพื่อก่อรูปขึ้นเป็นแนวป้องกันโควิด-19 ที่มั่นคง โดยช่วยชีวิตที่ละคนที่ละคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความรักของความเป็นแพทย์เป็นอย่างดี บุคลากรการแพทย์จำนวนไพศาลของจีนเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง เช่น สหายจาง ติ้งอวี่ ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจินหยินถัน เมืองอู่ฮั่น ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส ได้กล่าวว่า ผมต้องวิ่งให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อแข่งกับไวรัส และช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากยิ่งขึ้น

พร้อมกันนี้ บรรดาบุคลากรการแพทย์ยังคงเป็นผู้ที่ถ่อมตัว ดร.จง หนานซาน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจกล่าวว่า ความจริง ผมเป็นแพทย์ที่รักษาโรคให้ผู้ป่วยเท่านั่นเอง สำหรับชาวบ้านเห็นว่า เมื่อมีแพทย์อยู่ข้างตัว เราก็วางใจได้ บุคลากรการแพทย์ถือเป็นเทวดาที่สวยงามที่สุด และเป็นผู้ที่น่ารักที่สุดแห่งยุคใหม่ ชื่อและคุณงามความดีของพวกเขาเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้ บ้านเมืองจะไม่ลืม ประชาชนจะไม่ลืม ประวัติศาสตร์จะไม่ลืม จะถูกจารึกไว้บนศิลาจารึกของสาธารณรัฐอย่างนิรันดร

เมื่อเผชิญหน้ากับโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างกะทันหันและร้ายแรง จีนจัดการอย่างครอบคลุม และดำเนินการอย่างประสานกัน เศรษฐกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและดีขึ้น การผลิตและชีวิตความเป็นอยู่คืนสู่สภาวะปกติอย่างมีระเบียบและมั่นคง จีนได้วินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โควิด -19 อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยถือภาพรวมเป็นที่ตั้ง และพิจารณาจากภาพรวม ทำการลงมติสำคัญใหญ่ยิ่งเกี่ยวกับการประสานงานต้านโควิด -19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างทันกาล ยืนหยัดต้านโควิด -19 ตามกฎมายและตามหลักวิทยาศาสตร์ ผลักดันให้พื้นที่ต่าง ๆ ฟื้นฟูการทำงานและฟื้นการผลิตอย่างมีขั้นตอนและมีความแตกต่างกัน เพื่อประกันการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสุดความสามารถ จีนปรับนโยบายมหภาคเพื่อรับมือโควิด-19 โดยเน้นรักษาความมั่นคง 6 ด้าน ได้แก่ การมีงานทำ การเงิน การค้าต่างประเทศ ทุนต่างชาติ การลงทุน และเศรษฐกิจส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ จีนยังได้ประกันภารกิจ 6 ด้านสำคัญอีกด้วย ได้แก่ การมีงานทำของพลเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน การตลาด ความปลอดภัยด้านธัญญาหารและพลังงาน ความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน และการดำเนินการของส่วนท้องถิ่น จีนยังได้กำหนดนโยบายจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ประสบความยากลำบากและอำนวยประโยชน์แก่ธุรกิจต่าง ๆ ใช้มาตรการมากมาย เพื่อเน้นให้การมีงานทำสำคัญเป็นอันดับแรก ส่งเสริมการลงทุนและการบริโภค รักษาความมั่นคงทางการค้าต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ และรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ ผลักดันให้การคมนาคมขนส่ง ภัตตาคาร ร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมฟื้นตัวอย่างมีระเบียบ ดำเนินนโยบายเบ็ดเสร็จเพื่อสนับสนุนการพัฒนามณฑลหูเป่ย ฟื้นการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตามระดับชั้น

จีนมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้นและลงแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันภารกิจบรรเทาความยากจน สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบรรเทาความยากจนฟื้นการผลิต สนับสนุนให้แรงงานผู้ยากจนฟื้นทำงานก่อน ป้องกันไม่ให้มีผู้คนตกอยู่ในความยากจนอีกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจสำคัญที่เศรษฐกิจฟื้นการเติบโตขึ้นหลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จีนเป็นประเทศนำหน้าในโลกทั้งด้านการต้านโควิด-19 และด้านการให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จีนมีพลังเข้มแข็งในด้านการปรับตัวและมีพลังชีวิตอันเต็มเปี่ยมและรุ่งเรือง

เมื่อเผชิญหน้ากับโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างกะทันหันและร้ายแรง จีนร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อขจัดความยากลำบาก โดยเสริมสร้างภูมิปัญญาและพลังเพื่อต้านโควิด -19 ของโลก จีนใช้ท่าทีเปิดกว้าง โปร่งใส และรับผิดชอบ ปฏิบัติตามพันธกรณีทางสากลอย่างแข็งขัน โดยรายงานสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่องค์การอนามัยโลก ประเทศ และองค์กรส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องรับทราบก่อนประเทศอื่น

จีนเป็นประเทศแรกที่ได้ประกาศการเรียงลำดับยีนของโควิด -19 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และได้ประกาศสูตรการรักษาและวิธีต้านโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพก่อนประเทศอื่น จีนได้จัดการแลกเปลี่ยนเพื่อต้านโควิด -19 กับประเทศต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาคกว่า 70 ครั้ง เปิดศูนย์ความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการต้านโควิด -19 อีกทั้งแบ่งปันประสบการณ์ของการต้านโควิด-19 กับฝ่ายต่าง ๆ อย่างเปิดกว้าง

ภายใต้สภาพที่ภายในประเทศมีแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงจากการต้านโควิด -19 จีนยังคงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาคมโลก โดยมอบเงินช่วยเหลือ 2 งวด มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่องค์การอนามัยโลก จัดส่งหน่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลจำนวน 34 หน่วยเดินทางไปยัง 32 ประเทศ ให้ความช่วยเหลือเพื่อต้านโควิด-19 จำนวน 283 งวดแก่ 150 ประเทศและ 4 องค์การระหว่างประเทศ อีกทั้งส่งออกสิ่งของป้องกันและควบคุมโรคให้กว่า 200 ประเทศและภูมิภาค

จากวันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา จีนได้ส่งออกหน้ากากอนามัยรวม 151,500 ล้านอัน ชุดป้องกันเชื้อโรคจำนวน 1,400 ล้านชุด แว่นตาป้องกันเชื้อโรคจำนวน 230 ล้านอัน เครื่องช่วยหายใจจำนวน 209,000 เครื่อง ชุดตรวจโรคโควิด-19 รวม 470 ล้านชุด อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด 80,140,000 ชิ้น สิ่งของเหล่านี้ได้สนับสนุนการต้านโควิด -19 ของโลกอย่างทรงพลัง

จีนริเริ่มให้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ประชาคมสุขอนามัยของมนุษยชาติ โดยเสนอข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ และการใช้วัคซีน เป็นต้น จีนใช้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยชีวิตทั่วโลกนับพันนับหมื่นคน และใช้ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่า จีนมีความจริงใจและปรารถนาที่จะผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

หนุ่มสาวเป็นความหวังของบ้านเมืองและประชาชาติ ในช่วงที่ต่อสู้โควิด-19 หนุ่มสาวจีนมีปฏิบัติการที่น่าชื่นชมและประทับใจ บุคลากรการแพทย์ที่ได้เข้าร่วมการต้านโควิด -19 มีเกือบครึ่งหนึ่งเป็นหนุ่มสาวที่เกิดในทศวรรษปี 1990 และทศวรรษปี 2000 พวกเขาระบุว่า ตอนที่ต้านโรคซาร์สเมื่อปี 2003 พวกคุณได้ปกป้องเรา มาวันนี้ ถึงเวลาที่ให้เราปกป้องพวกคุณ ประโยคนี้เป็นที่ประทับของประชาชนทั่วทั้งประเทศ บรรดาผู้สูงอายุบอกว่า นางฟ้าในชุดสีขาวอยู่ไหน ความจริงคือ เด็กกลุ่มหนึ่งที่ได้เปลี่ยนชุด

โลกนี้ไม่มีวีรชนที่ลอยลงมาจากฟ้า มีแต่สามัญชนที่ใจกล้าก้าวออกมา หนุ่มสาวรุ่นนี้มุมานะและทรหดอดทน มีความเสียสละ ตลอดจนกล้าพลีชีพ โดยแบกรับความรับผิดชอบอันหนักอึ้งดั่งภูเขา พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของความเป็นหนุ่มสาว อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความหวังของประชาชาติจีน เราควรร่วมกันยกนิ้วให้พวกเขา

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

การต่อสู้โควิด-19 ได้รับผลงานทางยุทธศาสตร์สำคัญใหญ่ยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า การนำของพรรคคอมมิวนิสต์และระบบสังคมนิยมของจีนมีความเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า ประชาชนจีนและประชาชาติจีนมีพลังยิ่งใหญ่ แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า อารยธรรมจีนมีพื้นฐานอันหนาแน่น และแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ อีกทั้งช่วยให้ทั่วทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนได้เพิ่มพูนความมั่นใจและภาคภูมิใจ มีพลังรวมและมีพลังที่เข้าหาจุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นย่อมจะกระตุ้นให้จีนฟันฝ่าต่อสู้เพื่อก้าวคืบหน้าไปบนหนทางใหม่แห่งยุคใหม่

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

ในการต่อสู้เพื่อชิงความเป็นความตายของการต้านโควิด-19 ครั้งนี้ ประชาชนจีนและประชาชาติจีนใช้ความห้าวหาญที่กล้าต่อสู้ และกล้าชิงชัยชนะ ได้สร้างสรรค์และพัฒนาจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของการต้านโควิด-19 ที่ให้ชีวิตอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ทั่วทั้งประเทศรวมเป็นหนึ่ง มีความเสียสละ เคารพวิทยาศาสตร์ และร่วมทุกข์ร่วมสุข

ชีวิตอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง แสดงให้เห็นถึงความเมตตาอันลึกซึ้งของประชาชาติจีนและค่านิยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง จวงจื่อ-ปรัชญาเมธีสมัยโบราณของจีนระบุว่า “ความเมตตาคือ นอกจากรักประชาชนแล้ว ยังต้องรักทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอีกด้วย” โควิด-19แพร่ระบาดอย่างร้ายแรง แต่ประชาชนมีน้ำใจแก่กัน ชีวิตของคนสุดล้ำค่า เพราะว่าชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียว จากไปแล้วจะไม่กลับมาอีก เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยทางชีวิตของประชาชน จีนจำเป็นต้องทุ่มสุดความสามารถเทหมดหน้าตัก

จีนสามารถดำเนินการอย่างไม่คำนึงถึงราคาค่างวดใดใดได้ เพราะว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ รับใช้ประชาชนอย่างเต็มใจ บ้านเมืองของเราเป็นบ้านเมืองสังคมนิยมที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ จีนใช้มาตรการปิดช่องทางออกจากเมืองอู่ฮั่นอย่างเด็ดขาด และใช้มาตรการควบคุมบริหารที่เข้มงวดที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนทางประวัติศาสตร์ด้วย การทำการตกลงดังกล่าวต้องมีความกล้าหาญทางการเมือง และต้องมีความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ที่เด็ดขาด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยทางชีวิตของประชาชน เรากล้าเสียสละ จากทารกแรกเกิดเพียง 30 ชั่วโมงถึงผู้สูงอายุวัยกว่า 100 ปี ตลอดจนชาวต่างชาติซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในจีนด้วย ทุกชีวิตต่างได้รับการดูแลอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ชีวิตของคน ค่านิยมของคนและศักดิ์ศรีของคนต่างได้รับการคุ้มครองอย่างละเอียดอีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่บริหารบ้านเมืองเพื่อประชาชนเป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของอารยธรรมจีนที่ถือชีวิตเป็นเรื่องใหญ่เท่าฟ้า อีกทั้งพิสูจน์ให้เห็นถึง จิตวิญญาณของประชาชนจีนที่เคารพชีวิต

ทั่วทั้งประเทศรวมเป็นหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงพลังยิ่งใหญ่ที่ประชาชนจีนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมทุกข์ร่วมสุข ต่อหน้าการทดสอบเพื่อชิงความเป็นความตาย ต่อหน้าแรงกดดันอันใหญ่หลวงที่เกิดจากการกักบริเวณเป็นเวลายาวนาน ประชาชนจำนวนไพศาลกล้าชิงความเป็นความตาย ไม่นำพาความยากลำบากและความอันตราย

บางคนบุกไปแนวหน้าเพื่อท้าทายความเสี่ยง บางคนยืนหยัดทำงานอย่างเงียบ ๆ ต่างคนต่างวิถีทางต่างเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ให้ได้ประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจากเหนือ ใต้ ตะวันออกหรือตะวันตก ร่วมคิดร่วมแรง เพื่อผนวกเรื่องส่วนตัว ศักดิ์ศรีของส่วนรวม และความมั่นคงของบ้านเมืองเข้าด้วยกัน

บุคลากรการแพทย์ในชุดสีขาว เหล่าทหารในชุดสีเขียวมะกอก ผู้ที่รักษาความปลอดภัยในชุดสีคราม อาสาสมัครในชุดสีแดงได้รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว “ฉันเป็นสมาชิกพรรคฯ ฉันต้องไปแนวหน้าก่อน” “โควิด-19 ไม่จบสิ้น ฉันก็ขออยู่แนวหน้าต่อไป” คำมั่นสัญญาเหล่านี้ทรงพลังและมีความซื่อสัตย์ ประชากรจำนวน 1,400 ล้านคนของจีนร่วมทุกข์ร่วมสุข เคียงบ่าเคียงไหล่ และใส่ใจกัน แสดงให้เห็นว่า ความสามัคคีก่อให้เกิดพลัง

ความเสียสละ แสดงให้เห็นว่าประชาชนจีนมีความเข้มแข็งและความอดทน เพื่อพิชิตความยากลำบากนานัปประการ โดยไม่ยอมถูกความยากลำบากโค่นล้ม ยามวิกฤต มักจะพบเห็นวีรชนทุกแห่งหน วีรชนจากแขนงงานต่าง ๆ ไม่หวั่นต่ออันตราย ถือการพลีชีพเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกลับบ้าน ต่อหน้าความยากลำบาก กล้าท้าทายรับมือ ยามสำคัญ กล้ารุดไปข้างหน้า ปฏิบัติภารกิจด้วยชีวิต ใช้ความรักอันยิ่งใหญ่คุ้มครองชีวิตของมวลชน

วีรชนเหล่านี้รวมถึงผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่พลาดโอกาสการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยคนอื่น ๆ ได้รับการรักษาก่อน มีสามีที่พลีชีพโดยไม่มีโอกาสได้ทำตามสัญญาว่าจะจัดพิธีสมรสกับภรรยา มีคุณแม่ที่เป็นนางพยาบาลต้องพลีชีพในหน้าที่ ทำให้ลูกอ่อนของเธอสูญเสียแม่ตั้งแต่เล็ก

เมื่อเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนจีนมิเพียงไม่หวั่นกลัว ยังกระทำการที่กล้าหาญดั่งสุภาษิตจีนว่า ทราบว่าในป่ามีเสือแต่ก็กล้าบุกเข้าไป ปฏิบัติการของวีรชนดังกล่าวน่าส่งเสริมเชิดชูและน่าจดจำ ประชาชาติจีนได้ผ่านวิกฤตและภัยพิบัติจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ก็พัฒนาเติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นไม่ใช่เป็นเพราะว่า มีใครสักคนหนึ่งสามารถกู้ชาติได้ แต่เป็นเพราะว่า ทุกครั้งที่ประสบภัยพิบัติ จะมีสามัญชนจำนวนนับพันนับหมื่นกล้าลุกขึ้น และก้าวคืบหน้าไปอย่างองอาจ

การเคารพวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนจีนมีหลักปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเป็นจริง บุกเบิกพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ต่อหน้าโรคติดต่อรายใหม่ที่ขาดแคลนการเรียนรู้ จีนปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ ใช้ท่าทีทางวิทยาศาสตร์ และยืนหยัดกฎวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย รักษาผู้ป่วย ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดของการบริหารสังคม

ภายใต้สภาพที่ขาดแคลนยาที่มีประสิทธิภาพ จีนผสมผสานวิธีการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนโบราณของจีน โดยประกาศใช้สูตรรักษาโควิด-19 รวม 8 สูตรตามลำดับในทั่วประเทศ คัดเลือกยาฝรั่ง 3 อย่างและยาสมุนไพรจีน 3 ชุด รวมวิธีการรักษาทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโควิด -19 ซึ่งถูกหลายประเทศนำไปใช้

ไม่ว่าการเร่งก่อสร้างโรงพยาบาลชั่วคราว หรือการศึกษาวิจัยเพื่อประดิษฐ์คิดค้นวัคซีนผ่านหลายลู่ทาง ไม่ว่าการจัดตรวจกรดนิวคลีอิกอย่างขนานใหญ่ หรือการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลในการสืบค้นแหล่งติดต่อ การสแกนคิวอาร์โค้ดสุขภาพ การป้องกันและควบคุมอย่างมีความแตกต่างกันตามลำดับชั้น การจัดการฟื้นทำงานและฟื้นการผลิตอย่างมีขั้นตอน จีนล้วนเคารพและส่งเสริมเชิดชูหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนทรงพลังต่อการคว้าชัยในการต้านโควิด-19

การร่วมทุกข์ร่วมสุข แสดงให้เห็นว่าประชาชนจีนมีศีลธรรมที่ร่วมมือกันขจัดความยากลำบาก และรักสันติภาพ ผู้มีศีลธรรมย่อมจะไม่ขาดแคลนเพื่อนใจเดียวกัน ความรักที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขต จีนปฏิบัติตามแนวคิด “ใต้หล้าคือครอบครัวเดียวกัน” จีนไม่เพียงแต่รับผิดชอบความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของประชาชนจีนเท่านั้น หากยังรับผิดชอบต่อภารกิจสาธารณสุขของโลกอีกด้วย

จีนริเริ่มใช้ปฏิบัติการสิทธิมนุษยธรรมเร่งด่วน โดยให้ความช่วยเหลือในขอบเขตที่กว้างที่สุดหลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้น จีนได้เสริมพลังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในโลก ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า จีนเป็นประเทศใหญ่ที่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ความสำคัญต่อไมตรีจิตมิตรภาพ ส่งเสริมเชิดชูความยุติธรรม และมีศีลธรรม อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

ผู้ใดหากไร้ซึ่งจิตวิญญาณก็มิอาจดำรงตนได้ ประเทศใดหากว่าไร้ซึ่งจิตวิญญาณก็มิอาจเข้มแข้งได้ ขอแต่มีจิตวิญญาณที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่และมั่นคง ประชาชาตินั้นจึงจะสามารถยืนยงอย่างสง่างามกลางกระแสประวัติศาสตร์ และดำรงตนอยู่บนจุดสูงของคลื่นน้ำได้ การต่อสู้กับความยากลำบาก เป็นการประลองความเหนือกว่าด้านวัตถุ และก็เป็นการแข่งขันทางจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณต่อสู้โควิด-19 อันยิ่งใหญ่ของจีน ได้รับการสืบต่อมาจากลักษณะนิสัยและยีนทางวัฒนธรรมของประชาชาติจีนที่ใช้เวลาก่อรูปขึ้นอย่างยาวนาน เป็นการสืบสานและพัฒนาจิตวิญญาณของชาตินิยม กรรมสิทธิ์รวมและสังคมนิยม แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของจีนอย่างมีชีวิตชีวา ทำให้จิตวิญญาณของประชาชาติจีนและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยของจีนอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จีนต้องส่งเสริมเชิดชูจิตวิญญาณต่อสู้โควิด-19 ในทั่วทั้งสังคมอย่างขนานใหญ่ เพื่อให้จิตวิญญาณนี้กลายเป็นพลังที่เข้มแข็งของการส้รางสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน และบรรลุเป้าหมายที่ให้ประชาชาติจีนเจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

“สิ่งใดก็ตามล้วนมีส่วนที่ขมหวาน ผู้ลิ้มลองมาแล้วเท่านั้นจึงจะรู้ได้ หนทางใต้หล้าล้วนมีที่ราบและหลุมบ่อ ผู้เดินผ่านมาแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจ” ในระหว่างภารกิจต้านโควิด-19 ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนี้ เราได้สะสมประสบการณ์สำคัญ ได้เก็บเกี่ยวสิ่งเตือนใจลึกซึ้ง

ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีภาวะผู้นำอันเข้มแข็งไม่มีอะไรเทียบเทียมได้ เป็นเสาหลักที่พึ่งพาได้ที่สุดของประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนมาจากประชาชน หยั่งรากในประชาชน ยืนหยัดทุกสิ่งเพื่อประชาชน และต้องพึ่งพาประชาชน จนชนะใจและได้รับการสนับสนุนอย่างแน่วแน่จากประชาชนมากที่สุดมาโดยตลอด ถือเป็นรากฐานที่ยิ่งใหญ่และแน่นหนาในการสร้างภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ช่วงเริ่มแรกในการต้านโควิด-19 คณะกรรมการกลางพรรคฯ ก็สั่งให้สมาชิกและธงประจำพรรคฯ ได้โบกสะบัดในแนวหน้าของภารกิจป้องกันควบคุมโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีของชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ระหว่างการรบกับโควิด-19 นี้ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จำนวนมากไม่ลืมเจตนารมณ์แต่แรกเริ่ม จดจำภารกิจได้แจ่มชัด และแสดงบทบาทแบบอย่างกองหน้าอย่างเต็มร้อย นอกจากนี้ยังมีบุคคลดีเด่นอีกกว่า 25,000 รายปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกพรรคฯที่ไปร่วมแนวรบ ทั้งนี้ ก็เพราะมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้นำ มีประชาชนทุกชนเผ่าทั่วประเทศสนับสนุนและประคองพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้เอง จีนจึงสามารถสร้างผลการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเสถียรภาพสังคมอันยาวนานได้ ซึ่งเป็นที่พบได้ยากในโลก รวมถึงสามารถประสบความสำเร็จในการต้านอุทกภัย การป้องกันโรคซาร์ส การกู้ภัยแผ่นดินไหว รวมถึงการแปรวิกฤติและการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ จึงสามารถเอาชนะโควิด-19 ครั้งนี้ได้

ประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงล้วนบอกกับเราว่า ขอเพียงยืนหยัดและเพิ่มภาวะผู้นำรอบด้านของพรรคฯ อย่างไม่หวั่นไหว สร้างเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองและทางความคิด รวมถึงกำลังในการระดมประชาชนและคำสั่งทางสังคมของพรรคให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ รักษาการติดต่อประสานงานระหว่างพรรคฯ กับพี่น้องประชาชนไปโดยตลอด เราก็จะสามารถผนึกกำลังอันแข็งแกร่ง รับมือกับสถานการณ์ ภัยเสี่ยง และความท้าทายที่สลับซับซ้อนด้วยจิตใจอันสงบได้

ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ประชาชนจีนมีใจสู้ไม่ท้อถอย เป็นบ่อเกิดของกำลังต้านทานอุปสรรคยากลำบากทุกอย่างบนหนทางก้าวหน้าเพื่อชัยชนะ ความทุกข์และภัยพิบัติได้ทดสอบประชาชนจีน ทั้งได้ฝึกฝนประชาชนจีน ก็เพราะว่าประชาชนจีนผ่านภัยพิบัติมานับพันครั้ง แต่ยังคงต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ ผ่านอันตรายมานับหมื่น แต่ยังคงทรหดอดทนไม่ยอมถอย เราจึงสามารถต่อต้านเหล่าผู้รุกรานที่มีความแข็งแกร่งกว่า เอาเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อกอบกู้บ้านเมืองที่กำลังจะแตก ให้ตนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ก้าวพัฒนาไปพร้อมกับกาลเวลา ทำให้ประชาชาติจีนสามารถยืนยงอยู่กลางป่าแห่งชนเผ่าต่างๆ ทั่วโลกตลอดมาได้

ช่วงนับพันปีมานี้ ประชาชนจีนเป็นที่ยอมรับของชาวโลกในความมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่ง แรงผนึกที่เหนียวแน่น ความอดทนที่ยึดมั่น และความสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ เราล้วนรู้สึกภาคภูมิใจว่า ตัวเองเป็นชาวจีน

ประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงล้วนบอกกับเราว่า ขอเพียงพึ่งพาประชาชน ทุกสิ่งเพื่อประชาชน กระตุ้นจิตใจอันเข้มแข็งไม่ท้อถอยของประชาชนอย่างเต็มอัตรา เราก็จะสามารถทำให้ประชาชนมีความสามัคคีกันอย่างแนบแน่นในระดับกว้างที่สุด และสร้างความรุ่งโรจน์ทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของประชาชาติจีนได้

ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนมีความเหนือกว่าอย่างเด่นชัด เป็นหลักประกันในการต้านภัยเสี่ยง ความท้าทาย และยกประสิทธิภาพในการบริหารปกครองประเทศให้สูงขึ้น เกณฑ์สำคัญวัดความสำเร็จในความเหนือกว่าของระบบปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่งก็คือ ระบบที่ใช้สามารถสั่งการให้ทุกส่วนร่วมมือกันได้หรือไม่ขณะประสบภัยเสี่ยงและความท้าทายร้ายแรง ระบบสังคมนิยมของประเทศเรามีความสามารถในการระดมกำลัง การประสานงานอย่างเป็นเอกภาพ การปฏิบัติตามอย่างถึงที่สุดชนิดไม่ธรรมดา มีความเหนือกว่าชนิดพิเศษในการระดมกำลังเพื่อจัดทำเรื่องใหญ่ เรื่องยาก และเรื่องด่วนอย่างเต็มที่ การต้านโควิด-19 ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเหนือกว่าของระบบปกครองประเทศและระบบบริหารจัดการบ้านเมืองของประเทศเรา

ประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงล้วนบอกกับเราว่า ขอเพียงยืนหยัดและปรับปรุงระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนให้สมบูรณ์ขึ้น พัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและความสามารถด้านการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยขึ้น ใช้กำลังของระบบเพื่อรับมือกับภัยเสี่ยงและความท้าทายที่เข้ากระแทกได้ เราก็จะสามารถผ่านการทดสอบของแรงกดดันครั้งแล้วครั้งเล่า สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และเกิดใหม่ท่ามกลางกองไฟที่แผดเผาได้

ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า กำลังประเทศที่มั่งคั่งสั่งสมมาตั้งแต่การสถาปนาจีนใหม่เป็นต้นมา เป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในการรับมือกับคลื่นลมที่โหมซัดสาดอย่างบ้าคลั่งด้วยจิตใจที่สงบ นานมาแล้วที่เราได้สั่งสมพื้นฐานทางวัตถุสิ่งของให้มั่งมี สร้างระบบกิจการที่ครบวงจร รวมถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง สำรองทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย อันเป็นเสาค้ำจุนงานป้องกันควบคุมโควิด-19 ให้ดำเนินลุล่วงด้วยดี ซึ่งหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เราได้เร่งดำเนินการทุกระดับอย่างรวดเร็ว ทั้งกำลังคน วัตถุสิ่งของ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ในช่วงร้ายแรงที่สุดของการต้านโควิด-19 จำต้องกด “ปุ่มหยุดชั่วคราว” สักพักหนึ่งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทว่าชีวิตประชาชนไม่ได้รับผลกระทบมากเกินเหตุ ระเบียบสังคมในภาพรวมเป็นปกติ ทั้งนี้โดยแท้แล้วเป็นผลจากกำลังประเทศโดยรวมของประเทศเราที่สะสมมายาวนานตั้งแต่สถาปนาจีนใหม่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา เป็นผลจากความสามารถในการใช้กำลังโดยรวมของประเทศเราในขอบเขตมากที่สุดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินอันตราย

ประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงล้วนบอกกับเราว่า ขอเพียงปลดปล่อยและพัฒนากำลังการผลิตของสังคม เสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกำลังประเทศโดยรวมให้เข้มแข้งขึ้น ให้ประชาชนนับวันมีความรู้สึกว่าได้ประโยชน์ มีความสุขและความมั่นคงมากขึ้น ให้รากฐานทางวัตถุนับวันมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อยืนหยัดพัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่ของประชาชาติจีน เราก็จะสามารถให้เรือสำเภาแห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนโต้ฝ่าคลื่นลม แล่นไปไกลอย่างคงเส้นคงวาได้แน่นอน

ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า ค่านิยมหลักของสังคมนิยม วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีนเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังในการผนึกกำลังใจของผู้คน ความเชื่อมั่นในตัวเองด้านวัฒนธรรมเป็นพลังเบื้องต้นที่สุด หยั่งรากลึกที่สุด และยั่งยืนที่สุดในการพัฒนาประเทศหนึ่งและชนชาติหนึ่ง นานมาแล้วที่ชาวจีนมีความรักชาติรักบ้านเมือง เชิดชูความเป็นส่วนรวม บังคับจิตใจตัวเองเพื่อส่วนรวม ผู้ใดก็ตามล้วนมีความรับผิดชอบต่อความเป็นความตายของประเทศชาติ ร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เฝ้าดูแลกัน เคารพผู้สูงอายุรักผู้เยาว์ เสรีภาพกับการมีวินัยรวมอยู่ด้วยกัน สิทธิประโยชน์กับความรับผิดชอบเป็นอันเดียวกัน ในการต้านโควิด-19 ครั้งนี้ ประชาชนจีน 1,400 ล้านคนโชว์จิตสำนึกที่มีความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง การเสียสละ และภราดรภาพในระดับสูง ได้หล่อหลอมแนวป้องกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะสามารถเอาชนะอุปสรรคนานัปการได้

ประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงล้วนบอกกับเราว่า ขอเพียงบ่มเพาะและดำเนินการตามค่านิยมหลักของสังคมนิยมอย่างต่อเนื่อง สืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงามของจีน เราก็จะสามารถสร้างสรรค์บ้านเมืองในจิตใจของประชาชนชนเผ่าต่างๆ ทั่วประเทศให้ดีได้ ตอกพื้นฐานทางจิตใจของลูกหลานประชาชาติจีนที่สามัคคีก้าวหน้าอย่างองอาจโดยไม่กลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่ในการต้านโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติเป็นแรงจูงใจที่ส่งผลกว้างใหญ่ไพศาล เป็นหนทางที่ถูกต้องของโลกในการรับมือกับความท้าทายร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และสร้างโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองสดใสยิ่งขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เตือนชาวโลกด้วยวิธีพิเศษวิธีหนึ่งว่า มวลมนุษยชาติเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ร่วมมีเกียรติและอัปยศด้วยกัน ต่อหน้าวิกฤติรุนแรงไม่มีประเทศใดจะคำนึงถึงแต่ตนเองฝ่ายเดียวได้ ความสามัคคีร่วมมือกันต่างหาก จึงจะเป็นหนทางที่ถูกต้องของโลกมนุษย์ การกระทำใดที่เห็นแก่ตัว โยนบาปให้ผู้อื่น กลับถูกเป็นผิด และกลับขาวเป็นดำ ไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนของตนเท่านั้น หากยังจะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประชาชนทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วย

ประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงล้วนบอกกับเราว่า ขอเพียงประชาคมโลกยึดแนวคิดการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ยืนหยัดระบบพหุภาคี เดินบนหนทางแห่งความสามัคคีร่วมมือ ประชาชนทุกประเทศของโลกก็จะสามารถร่วมรับมือกับปัญหาระดับโลกทุกอย่าง และร่วมสร้างบ้านเมืองที่สดใสบนใบโลกนี้ได้

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

ปัจจุบัน สถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบร้อยปีและกำลังเร่งฝีก้าวเร็วขึ้น ภารกิจการปฏิรูป กาพัฒนา และการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศมีความหนักอึ้งและยากลำบาก เมื่อยืนอยู่บนจุดเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์ในการบรรลุ “เป้าหมาย 100 ปี สองเป้าหมาย” เราควรดำเนินทฤษฎีพื้นฐาน แนวทางพื้นฐาน นโยบายพื้นฐานของพรรคฯ ทุกด้าน ยืนหยัดภาพรวมในการทำหน้าที่โดยมุ่งก้าวหน้าท่ามกลางความมั่นคง ดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ มุ่งสร้างโฉมใหม่ด้านการพัฒนา ตามสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างสมดุล จัดทำเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาและความมั่นคง เดินหน้าพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและความสามารถด้านการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยขึ้น สร้างโฉมหน้าใหม่ด้านการพัฒนาภารกิจของพรรคฯ และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

เราควรเข้าสู่วิถีปกติในการป้องกันควบคุมโควิด-19 ให้ดีอย่างไม่ลดละ ทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะทุกด้านในการต้านโควิด-19 ปัจจุบัน โควิด-19 ยังคงมีการระบาดในทั่วโลก สำหรับภายในประเทศนั้น ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีผู้ป่วยแบบกระจัดกระจายและการแพร่ระบาดในบางพื้นที่ จึงยังคงต้องสานต่อความพยายามเพื่อคว้าชัยชนะทุกด้านในการต้านโควิด-19 ควรมีความเสมอต้นเสมอปลาย มีความพยายามต่อไป ดำเนินการสกัดกั้นผู้ติดเชื้อจากต่างแดนและไม่ให้ระบาดอีกครั้งภายในประเทศ ป้องกันควบคุมแบบตรงจุดตามวิถีปกติควบคู่กับการจัดการฉุกเฉินในบางพื้นที่ ไม่ให้ผลการป้องกันควบคุมโควิด-19 ที่ได้มาไม่ง่ายนี้สูญสิ้นหมดเป็นอันขาด

นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มกำลังหาทางวิจัยผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนมากขึ้น ส่งเสริมขบวนการรักชาติรักสุขภาพ สร้างเสริมสาธารณูปโภคด้านสาธารณสุขมากขึ้น ยกระดับจิตสำนึกที่ดีของทั่วสังคมให้สูงขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมขนาดย่อมที่มีจิตสำนึกดีนับพันนับหมื่น เพื่อตอกย้ำแนวป้องกันใหญ่ของสังคมในการป้องกันควบคุมโควิด-19 ตามวิถีปกติ

เราควรดำเนินงาน “6 ความมั่นคง” และ “6 การประกัน” อย่างจริงจัง บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมมีกินมีใช้ทุกด้านและหาทางช่วยเหลือผู้ยากจนอย่างถึงที่สุด ควรเพิ่มความมั่นใจ ปลุกเร้าความฮึกเหิมในการทำงานอย่างเต็มอัตรา มุ่งมั่นชิงเวลาที่สูญหายไปให้กลับคืนมา ชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากโควิด-19 ให้กลับคืนมา ควรสร้างกลไกประสานงานป้องกันควบคุมโควิด-19 กับการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมในระยะกลางและระยะยาว

นอกจากนี้ ควรยึดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างจากแง่อุปทานเป็นแนวหลัก ลงลึกการปฏิรูปเปิดเสรี ตอกย้ำการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์พื้นฐาน คุ้มครองและกระตุ้นส่วนสำคัญของภาคการตลาดให้มีพลังชีวิต ให้นโยบายมหภาคเห็นผลจากการลงมือปฏิบัติ ให้ห่วงโซ่ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานมีความมั่นคงและกำลังการแข่งขันมากขึ้น ควรเล็งเป้าปัญหาและจุดอ่อนที่มีอยู่ระหว่างการหาทางช่วยเหลือผู้ยากจน ลั่นกลองรบครั้งที่ 1 ก็โหมทำรวดเดียวอย่างสุดกำลังความสามารถ

ควรจัดเรื่องความปลอดภัย ความสงบสุข ความหนาวความร้อนไว้ในหัวใจตลอดไป ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง ตั้งแต่การมีงานทำ การมีรายได้ การเข้าเรียน การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และการมีบ้านอยู่อาศัย ผลักดันการทำงานส่วนต่างๆ ในด้านการประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างจริงจัง

เราต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยของระบบการปกครอง เสริมสร้างหลักประกันด้านระบบให้มั่นคงเพื่อประกันให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สงครามต้านโควิด-19 ครั้งนี้ เป็นการทดสอบแบบรวมศูนย์ครั้งหนึ่งต่อระบบและขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของประเทศ

ต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนจุดด้อย อุดช่องว่าง เร่งปรับปรุงระบบและกลไกในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทุ่มกำลังยกระดับขีดความสามารถในการรับมือเหตุการณ์สาธารณสุขที่ฉุกเฉินและร้ายแรง ต้องสร้างระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง ปรับปรุงระบบป้องกันควบคุมโรคภัยไข้เจ็บ สร้างระบบป้องกันควบคุมโรคระบาดร้ายแรงและระบบรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ใช้ได้ทั้งยามปกติและยามสงคราม

ในด้านสาธารณสุข ต้องเสริมสร้างหลักประกันด้านการบังคับใช้กฎหมายและการค้ำจุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ยกระดับขีดความสามารถในการสำรองและส่งมอบวัตถุสิ่งของสำหรับรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เสริมสร้างพื้นฐานระดับล่างที่เน้นให้ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บ

ต้องปรับปรุงระบบบริหารจัดการในเมืองและระดับล่างของเมืองและชนบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยึดแนวคิดการบริหารงานด้านสุขภาพในเมืองตลอดเวลา เสริมสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของการบริหารสังคม ต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต ยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันความเสี่ยงจากความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตของประเทศชาติ

เราต้องยึดแนวคิดประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ร่วมมือกับประชาคมโลกรับมือความท้าทายเชิงขอบเขตทั่วโลกที่นับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จีนจะผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมการระบาดโควิด-19 ต่อไป

เราต้องสนับสนุนองค์การอนามัยโลกขยายบทบาทเป็นผู้นำการต้านโควิดของทั่วโลก แบ่งปันประสบการณ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคและรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยกับนานาประเทศ จะให้การสนับสนุนแก่ประเทศและเขตแคว้นที่มีความอ่อนแอในการรับมือโรคระบาดต่อไป

เราต้องขยายบทบาทเป็นประเทศใหญ่อันดับแรกของโลกด้านการผลิตและส่งมอบวัตถุสิ่งของต้านโควิด ผลักดันการสร้างประชาคมสุขภาพและสาธารณสุขที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ เราจะขยายความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผลักดันกระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจต่อไป ปกป้องระบบการค้าแบบพหุภาคีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ปกป้องการหมุนเวียนอย่างคล่องตัวและปลอดภัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานของทั่วโลก

เราต้องร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโดยเร็ว เรายินดีร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผลักดันให้เกิดระบบการบริหารจัดการทั่วโลกที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น ระบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความร่วมมือระดับภูมิภาคที่แข็งขันยิ่งขึ้น ร่วมกันรับมือปัญหาเชิงทั่วโลก เช่น ข้อพิพาทในภูมิภาค ลัทธิก่อการร้าย ความเปลี่ยนแปลงทางอากาศ ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตเป็นต้น ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้นของมนุษยชาติ

เราต้องยืนหยัดแนวคิดบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เสริมสร้างจิตสำนึกด้านภัยอันตราย ป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ บนหนทางที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผล สายรุ้งกับลมฝนอยู่คู่กัน โอกาสกับความท้าทายมีพร้อมกัน นี่เป็นกฎที่ถูกตามหลักคิดวิภาษวิธีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ประมาณร้อยปีนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 70 กว่าปีนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจีนใหม่ และ 40 กว่าปีนับตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ เราไม่เคยผ่านมาอย่างราบรื่น ผู้มีความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวย่อมประสบความสำเร็จ ผู้ไม่หลีกเลี่ยงความยากลำบากย่อมมีความก้าวหน้า เราต้องทำความเข้าใจด้วยแนวคิดวิภาษวิธีและใช้ประโยชน์สถานการณ์ใหญ่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างการค้นคว้าวิจัยและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นระบบและมองการณ์ไกล

เราต้องเตรียมพร้อมด้านความคิดและการงานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในระยะยาว มีความเชี่ยวชาญในการบ่มเพาะโอกาสใหม่ท่ามกลางวิกฤต สร้างสถานการณ์ใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ต้องส่งเสริมเชิดชูจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ต่อสู้อย่างกล้าหาญ ต่อสู้อย่างฉลาด ปรับกลยุทธ์การต่อสู้อย่างทันท่วงทีตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สามัคคีกับพลังที่สามัคคีได้ทั้งหมด ระดมปัจจัยที่เป็นบวกทั้งมวล คว้าชัยชนะใหม่แห่งการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ใหม่ทางประวัติศาสตร์ประการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สหายทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย

“ธรรมชาติเคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง สุภาพชนควรก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเข้มแข็งไม่หยุดยั้ง”การที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งมีความยิ่งใหญ่ได้นั้น สาเหตุสำคัญที่สุดก็คือไม่เคยละทิ้ง ไม่เคยท้อถอยและไม่เคยหยุดยั้งแม้จะเผชิญความยากลำบากหรือภัยอันตรายใด ๆ ก็ตาม ฟันฝ่าต่อสู้อย่างไม่ลดละเพื่อชะตากรรมของอนาคตตัวเอง

ประชาชนและประชาชาติจีนที่ก้าวมาจากความรุ่งโรจน์และความทุกข์ยากแห่งการพัฒนาอารยธรรมกว่า 5,000 ปีนั้น ย่อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจบนหนทางอันยิ่งใหญ่แห่งยุคใหม่ บุคคลหรืออิทธิพลใด ๆ ก็ตามล้วนมิอาจขัดขวางการก้าวไปข้างหน้า เพื่อบรรลุชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามยิ่งขึ้นของประชาชนจีนได้

ขอให้เราสามัคคีกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทุ่มกำลังส่งเสริมเชิดชูจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่แห่งการต้านโควิด ร่วมแรงร่วมใจกัน มุ่งไปสู่ข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยว ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุชัยชนะแห่งการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างทั่วด้าน บรรลุเป้าหมายและภาระหน้าที่แห่งการขจัดความยากจนและความยากลำบาก สร้างภารกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์บนหนทางใหม่แห่งการสร้างสรรค์ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างทั่วด้าน

ผู้แปลเรียบเรียง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!